Aktualności

Przewodniczący EOTA - dr inż. Sebastian Wall

W dniu 24 listopada 2022 r. dr inż. Sebastian Wall - Pełnomocnik Dyrektora ds. Strategii Konkurencyjności ITB został ponownie wybrany Przewodniczącym Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej (EOTA).

Serdecznie gratulujemy!

Więcej >
Dr inż. Sebastian Wall wybrany ponownie Przewodniczącym EOTA
Okładki trzech publikacji Instytutu Techniki Budowlanej

Ukazały się nowe wydawnictwa ITB: Konstrukcje drewniane. A. Policińska-Serwa. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 4; Konstrukcje betonowe i żelbetowe. L. Runkiewicz, J. Sieczkowski. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5; Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach użyteczności publicznej. R. Lenartowicz. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Część D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 2.

Więcej >
Nowości Wydawnicze ITB
word-press.jpg

Podczas V edycji Kongresu Trendy Energetyczne i I edycji Kongresu Trendy Budowlane przyznano tytuły TRENDERÓW, czyli nagród wręczanych osobom, które posiadają wpływ na zmiany w energetyce i budownictwie oraz dostrzegają potrzeby globalnych zmian w kontekście zrównoważonego rozwoju. Instytut Techniki Budowlanej objął patronatem konferencję Trendy Budowlane 2022, która odbywała się w formie hybrydowej w dniach 15-16 listopada 2022 r.

Więcej >
Dr hab inż. Michał Piasecki, prof. ITB uhonorowany TRENDEREM 2022
Wyróżnienie dla ITB z okazji 30-lecia RGIB

W dniach 17-18 października 2022 r. w Kajetanach k.Warszawy odbył się IV Kongres ZDROWIE POLAKÓW. W pierwszym dniu obrad, w części poświęconej wyróżnieniu osobistości i instytutów naukowo-badawczych, pamiątkową statuetkę dla Instytutu odebrał prof. dr hab. inż. dr h.c. Lech Czarnecki.

Wyróżnienie z okazji 30-lecia Rady Głównej Instytutów Badawczych dla ITB związane jest z jego działalnością naukową, edukacyjną i organizacyjną.

Więcej >
Instytut wyróżniony statuetką z okazji 30-lecia RGIB
przedstawiciele ITB podczas konferencji KONTRA 2022

Podczas XXII Konferencji Naukowo-Technicznej "KONTRA 2022 - Trwałość budowli i ochrona przed korozją" przedstawiciele z Instytutu Techniki Budowlanej zdobyli NAGRODĘ za zajęcie II miejsca w konkursie referatów sesji posterowej.

Wśród nagrodzonych znaleźli się: Agnieszka Michalik, Filip Chyliński, Piotr Kupisz, Łukasz Zacharski, Waldemar Pichór.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej >
Nagroda w konkursie referatów sesji posterowej na konferencji KONTRA 2022
Nowości wydawnicze Instytutu Techniki Budowlanej

Ukazały się nowe wydawnictwa ITB:

  • Dobór kabli elektrycznych do zastosowań w budynkach z uwagi na wymagania dotyczące reakcji na ogień. K. Kaczorek-Chrobak, A. Borowy, A. Kolbrecki
  • Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne.
  • Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych.
Więcej >
Nowości wydawnicze ITB!
Kategorie naukowe przyznane jednostkom naukowym

MINISTER EDUKACJI I NAUKI decyzją nr 423/206/2022 na podstawie art. 269 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) przyznał Instytutowi Techniki Budowlanej kategorię naukową A w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.

Więcej >
Kategoria A dla Instytutu Techniki Budowlanej
baner informacyjny dot. międzynarodowego certyfikatu inspektora zabezpieczeń antykorozyjnych FROSIO dla Dagmary Warsickiej

Dagmara Warsicka z Zakładu Inżynierii Materiałów Budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej uzyskała międzynarodowy certyfikat inspektora zabezpieczeń antykorozyjnych FROSIO, najwyższego III-ego stopnia.

Certyfikat Frosio Inspektora Antykorozyjnego, to uznane na całym świecie uprawnienia inspektorskie pozwalające prowadzić pełen nadzór nad wykonywaniem prac zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej >
Dagmara Warsicka uzyskała międzynarodowy certyfikat inspektora zabezpieczeń antykorozyjnych FROSIO

Wydarzenia

Kurs Technologia i projektowanie betonu

Pracownia Betonu Zakładu Konstrukcji Budowlanych Geotechniki i Betonu Instytutu Techniki Budowlanej zorganizowała, cieszący się dużą popularnością, kurs Technologia i projektowanie betonu.

Więcej >
Kurs Technologia i projektowanie betonu
Widok miasta z siecią dróg

W drugim dniu obrad 59. posiedzenia Rady Wykonawczej CEDR, organizacji zrzeszającej europejskich zarządców dróg, przedstawiciele CEDR gościli w Instytutcie Techniki Budowlanej. 
Podczas spotkania w ITB poruszone zostały tematy bezpieczeństwa pożarowego w tunelach - projektowania, doboru rozwiązań i oceny ryzyka.

Więcej >
Przedstawiciele europejskich administracji drogowych CEDR gościli w ITB
seminarium_regionalne_w_gdańsku.jpg

W ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji w budownictwie; POWR.02.12.00-00-0006/16-01” 24 listopada br. odbyło się na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej seminarium regionalne nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych  w budownictwie organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie.

Więcej >
Seminarium regionalne nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie we współpracy z Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
World of glass Congress

Instytut Techniki Budowlanej objął patronatem merytorycznym XXXIX Konferencję Techniczną Konstrukcje przeszklone - nowe wyzwania, technologie i badania, która odbyła się 23 listopada 2022 roku w Warszawie. Konferencja odbyła się w ramach obchodów INTERNATIONAL YEAR OF GLASS 2022.

Więcej >
Patronat merytoryczny ITB nad konferencją Konstrukcje przeszklone - nowe wyzwania, technologie i badania
eota.png

Konferencja odbyła się jednocześnie stacjonarnie oraz online w dniu 23 listopada 2022 r. Wydarzenie adresowane było do uczestników rynku budowlanego m.in. przedsiębiorców, stowarzyszeń i decydentów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i miało na celu wymianę doświadczeń w uzyskaniu Europejskiej Oceny Technicznej.

Więcej >
Konferencja „The ETA route in the new CPR framework”
Seminarium Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji

21 października 2022 r. odbyło się w siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie Seminarium pt. „Zapewnianie jakości zgodnie ze standardami międzynarodowymi w procesach szkolenia, walidacji i certyfikacji na potrzeby kwalifikacji zawodowych w budownictwie na przykładzie Raportu nr 2”. Seminarium zostało zorganizowane przez Grupę ds. standaryzacji i certyfikacji, zaplanowane w ramach Projektu nr WND-POWR.02.12.00-00-0006/16-02 pt. „Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie”, realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza - Edukacja- Rozwój 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego - Oś priorytetowa II pt. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.12 pt. ”Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych”, mającego na celu utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w budownictwie, przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Więcej >
Seminarium Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji pt. „Zapewnianie jakości zgodnie ze standardami międzynarodowymi w procesach szkolenia, walidacji i certyfikacji na potrzeby kwalifikacji zawodowych w budownictwie na przykładzie Raportu nr 2”
wizyta członków zarządu ENBRI na budowie w Warszawie

W dniu 25 października br. w siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej odbyło się posiedzenie zarządu ENBRI - Europejskiej Sieci Instytutów Badawczych Budownictwa.

24 października br. uczestnicy posiedzenia wzięli udział w wycieczce technicznej na budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Więcej >
Posiedzenie zarządu ENBRI - Europejskiej Sieci Instytutów Badawczych Budownictwa w ITB
Trendy Budowlane - zobacz jak zmienia się budownictwo

Instytut Techniki Budowlanej objął patronatem konferencję TRENDY BUDOWLANE 2022, która odbyła się w formie hybrydowej w dniach 15-16 listopada 2022 r.

Organizatorem spotkania była GLOBENERGIA.

Więcej >
Patronat ITB nad konferencją Trendy Budowlane 2022
Baner strony głównej