Aktualności

prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz 1939-2023

W dniu 22 stycznia 2023 roku, zmarł profesor dr. hab. inż. Leonard Runkiewicz - ceniony naukowiec i specjalista inżynierii lądowej, wieloletni pracownik Instytutu Techniki Budowlanej, Politechniki Warszawskiej, Honorowy Profesor Politechniki Lubelskiej, współpracownik wielu polskich uczelni technicznych, działacz społeczny.

 

Więcej >
Zmarł Profesor Leonard Runkiewicz
Patent na wynalazek dla ITB

Instytut Techniki Budowlanej otrzymał patent na wynalazek pt. "Sposób oznaczania zawartości mikrowółkien polimerowych w kompozytach cementowych", którego twórcą jest dr inż. Filip Chyliński z Pracowni Betonu, Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu.

Więcej >
ITB otrzymał patent na wynalazek
Okładki nowości wydawniczych ITB

Ukazały się nowe wydawnictwa ITB: Izolacje wodochronne tarasów. B. Francke, Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 4 oraz Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń „mokrych”. B. Francke, Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6.

Więcej >
Nowe wydawnictwa ITB
okładka wydawnictwa Bezpieczeństwo pożarowe przegród

W Wydawnictwach Instytutu Techniki Budowlanej ukazała się w otwartym dostępie (Open Access) kolejna monografia na podstawie obronionego w ITB doktoratu, autorstwa Bartłomieja Sędłaka, pt. Bezpieczeństwo pożarowe pionowych przegród przeszklonych. Efekt skali w ocenie odporności ogniowej.

Więcej >
Bezpieczeństwo pożarowe przegród - monografia w otwartym dostępie
Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT-35/01

Instytut Techniki Budowlanej wraz z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów opracował Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT-35/01 wydanie 1 "Wyroby / zestawy malarskie do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych". 
Warunki Oceny WO-KOT-35/01 wydanie 1 są przeznaczone do stosowania przy wydawaniu Krajowych Ocen Technicznych dotyczących wyrobów objętych grupą 35 według Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Więcej >
Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego
podpisanie porozumienia

Podczas spotkania w Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym UKSW w dniu 8 grudnia 2022 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Instytutem Techniki Budowlanej  a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w celu  realizacji wspólnych przedsięwzięć, badań lub usług o charakterze akademickim, technologicznym i naukowym.

W imieniu rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego porozumienie podpisał ks. dr inż. Marek Muzyk, prodziekan ds. infrastruktury, zaś ze strony ITB dokument został podpisany przez dra inż. Roberta Geryło, Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej.

Więcej >
Porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego a Instytutem Techniki Budowlanej
Przewodniczący EOTA - dr inż. Sebastian Wall

W dniu 24 listopada 2022 r. dr inż. Sebastian Wall - Pełnomocnik Dyrektora ds. Strategii Konkurencyjności ITB został ponownie wybrany Przewodniczącym Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej (EOTA).

Serdecznie gratulujemy!

Więcej >
Dr inż. Sebastian Wall wybrany ponownie Przewodniczącym EOTA
Okładki trzech publikacji Instytutu Techniki Budowlanej

Ukazały się nowe wydawnictwa ITB: Konstrukcje drewniane. A. Policińska-Serwa. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 4; Konstrukcje betonowe i żelbetowe. L. Runkiewicz, J. Sieczkowski. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5; Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach użyteczności publicznej. R. Lenartowicz. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Część D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 2.

Więcej >
Nowości Wydawnicze ITB

Wydarzenia

V Międzynarodowa konferencja n-t "Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych

Instytut Techniki Budowlanej został współorganizatorem V. Międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej "Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych" 2023, która odbędzie się w dniu 9 lutego 2023 roku w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w sali "Pod Kopułą" przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Więcej >
Konferencja "Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych"
Moment podpisania porozumienia pomiędzy NIISK a ITB

W dniu 30 stycznia 2023 r. w siedzibie ITB w Warszawie została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Przedsiębiorstwem Państwowym "Państwowy Naukowo-Badawczy Instytut Konstrukcji Budowlanych" Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Mieszkalnictwa oraz Usług Komunalnych Ukrainy (NIISK) a Instytutem Techniki Budowlanej.

Więcej >
Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Państwowym Naukowo-Badawczym Instytutem Konstrukcji Budowlanych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Mieszkalnictwa oraz Usług Komunalnych Ukrainy (NIISK) a Instytutem Techniki Budowlanej
Seminarium podsumowujące cykl spotkań regionalnych nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie - plansza tytułowa

W ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji w budownictwie; POWR.02.12.00-00-0006/16-02” 26 stycznia  br. odbyło się na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej seminarium podsumowujące cykl spotkań regionalnych nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie we współpracy ze Związkiem Zawodowym „Budowlani”.

Więcej >
Seminarium podsumowujące cykl spotkań regionalnych nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie we współpracy ze Związkiem Zawodowym „Budowlani” i Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
16-2.png

W dniach 31.01-03.02.2023 r. zapraszamy do odwiedzenia stoiska Ministerstwa Rozwoju i Technologii, gdzie eksperci Instytutu Techniki Budowlanej chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.
Zachęcamy do wysłuchania prezentacji dra hab. inż. Michała Piaseckiego, prof. Instytutu na temat deklaracji środowiskowych wyrobów budowlanych. Wykład  odbędzie się we wtorek, 31.01.2023 r. o godz. 14:00 na stoisku MRiT.
Stoisko Ministerstwa Rozwoju i Technologii: pawilon 3, stoisko 16.

Więcej >
ITB na stoisku Ministerstwa Rozwoju i Technologii na targach BUDMA 2023
MONTERIADA 2023 podczas targów BUDMA w Poznaniu

Instytut Techniki Budowlanej objął patronatem merytorycznym kolejną edycję MONTERIADY - pod hasłem: Zadbaj o ciepły dom. Wydarzenie odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu (pawilon 5, stoisko 108) w dniach 31.01 - 03.02.2023 r.

Więcej >
Patronat merytoryczny ITB nad MONTERIADĄ 2023
Zebranie Sekcji Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w ITB

W dniu 12 stycznia 2023 r. w Instytucie Techniki Budowlanej odbyło się zebranie Sekcji Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk. W części wykładowej wygłoszono dwa referaty. Pierwszy dotyczył technik pomiarowych oraz obliczeniowych i połączony był z prezentacją skanowania 3D - referat dra hab. inż. Artura Piekarczuka, profesora Instytutu Techniki Budowlanej, drugi był poświęcony opisowi zjawisk zachodzących w stali wskutek formowania na zimno - referat wygłosił dr inż Krzysztof Marcinczak z Politechniki Wrocławskiej.

Więcej >
Zebranie Sekcji Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w ITB
adobestock_434068207.jpeg

Oferta AKADEMII ITB

Skorzystaj z oferty szkoleń Instytutu Techniki Budowlanej!

Więcej >
Oferta AKADEMII ITB
spotkanie w GDDKiA

W dniu 7 grudnia 2022 r. przedstawiciele Instytutu Techniki Budowlanej uczestniczyli w spotkaniu Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącym realizacji tuneli drogowych. Podczas obrad podsumowano prace Zespołu ds. standaryzacji wymagań na etapie projektowania, budowy, utrzymania i zarządzania tunelami oraz omówiono doświadczenia z oddanych i realizowanych inwestycji.
Ze strony Instytutu w spotkaniu uczestniczyli dr inż. Robert Geryło - Dyrektor ITB, dr Stanisław Łukasik z Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu i dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. ITB z Zakładu Badań Ogniowych.

Więcej >
Spotkanie GDDKiA dotyczące tuneli drogowych
Baner strony głównej