Aktualności

ECO budownictwo

W marcu 2023 roku sfinalizowano proces podpisywania umowy konsorcjum dotyczącej realizacji projektu pt. „CirCon4Climate - wzmocnienie praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym na rzecz ochrony klimatu (CirCon4Climate - Circular Construction Practices for Climate).

Więcej >
ITB partnerem w konsorcjum nowego projektu
kadr z badania fasady w dużej skali

Instytut Techniki Budowlanej przeprowadził kolejne badanie fasady w dużej skali, zgodnie z wytycznymi z dnia 18 listopada 2022 r. (rewizja 6) zawartymi w projekcie nowego europejskiego podejścia do oceny parametrów pożarowych fasad.
Badanie na próbce elewacji wentylowanej w formie narożnika o wysokości >8 m i ramionach >3.5x1.8 m potwierdziło kompetencje techniczne ITB w zakresie prowadzenia tego typu badań.

Więcej >
Badanie fasady w dużej skali
Prezydent ENBRI dr inż. Robert Geryło

W dniu 15 lutego 2023 roku dr inż. Robert Geryło, Dyrektor Instytutu, został wybrany na Prezydenta ENBRI (European Network of Building Research Institutes) – Europejskiej Sieci Instytutów Badawczych Budownictwa, która w tym roku obchodzi 35-lecie istnienia. Serdecznie gratulujemy!

 

 

Więcej >
Dyrektor ITB wybrany na Prezydenta ENBRI
publication Global Research Trends on Building Indoor Environmental Quality Modelling and Indexing Systems A Scientometric Review

Zespół badaczy z Uniwersytetu Griffith w Australii: Roumi, S.; Zhang, F.; Stewart, R.A. w artykule pt. „Global Research Trends on Building Indoor Environmental Quality Modelling and Indexing Systems—A Scientometric Review”, Energies 2022, 15, 4494 dokonał przeglądu aktualnych globalnych trendów badawczych w obszarze modelowania środowiska wewnętrznego budynków. Instytut Techniki Budowlanej został wyróżniony i wskazany w pierwszej ósemce jednostek badawczych na świecie zajmujących się tą tematyką. Naukowcy ITB – dr hab. inż. Michał Piasecki, prof. ITB oraz prof. dr hab. inż Krystyna Kostyrko – zostali bezpośrednio wskazani na liście badaczy światowych o największym stopniu oddziaływania w tym obszarze i nazwani trenderami obszaru.

Więcej >
Naukowcy ITB trenderami w obszarze modelowania środowiska wewnętrznego budynków
okładki nowości wydawniczych ITB

Ukazały się nowe wydawnictwa ITB: Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych i murowych. Poradnik. L. Runkiewicz, J. Sieczkowski oraz Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 2, P. Turkowski, G. Woźniak.

Więcej >
Nowości wydawnicze ITB
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz 1939-2023

W dniu 22 stycznia 2023 roku, zmarł profesor dr. hab. inż. Leonard Runkiewicz - ceniony naukowiec i specjalista inżynierii lądowej, wieloletni pracownik Instytutu Techniki Budowlanej, Politechniki Warszawskiej, Honorowy Profesor Politechniki Lubelskiej, współpracownik wielu polskich uczelni technicznych, działacz społeczny.

 

Więcej >
Zmarł Profesor Leonard Runkiewicz
Patent na wynalazek dla ITB

Instytut Techniki Budowlanej otrzymał patent na wynalazek pt. "Sposób oznaczania zawartości mikrowółkien polimerowych w kompozytach cementowych", którego twórcą jest dr inż. Filip Chyliński z Pracowni Betonu, Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu.

Więcej >
ITB otrzymał patent na wynalazek
Okładki nowości wydawniczych ITB

Ukazały się nowe wydawnictwa ITB: Izolacje wodochronne tarasów. B. Francke, Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 4 oraz Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń „mokrych”. B. Francke, Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6.

Więcej >
Nowe wydawnictwa ITB

Wydarzenia

ii_konferencja.png

W Warszawie 20 marca 2023 r. odbyła się II Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, która została zorganizowana przez Partnerstwo projektu Rady: Związek Zawodowy „Budowlani”, Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej i Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji w budownictwie; POWR.02.12.00-00-0006/16-01”.

Więcej >
II Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, Warszawa, 20.03.2023
zdjęcie ilustracyjne do spotkania w ramach otwartego zebrania Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych

W dniu 17 marca 2023 r. w siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie odbyło się otwarte zebranie Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.

Więcej >
Otwarte zebranie Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych KILiW PAN
2023_infra.jpg

Instytut Techniki Budowlanej objął patronatem honorowym XIV edycję konferencji "Infrastruktura Polska i Budownictwo", która odbędzie się 21 marca br. w hotelu Sheraton Grand Warsaw.

Więcej >
XIV edycja konferencji "Infrastruktura Polska i Budownictwo"
adobestock_434068207.jpeg

Zapraszamy do udziału w najbliższych szkoleniach AKADEMII ITB

Więcej >
Wiosenna oferta AKADEMII ITB
Warsaw HVAC EXPO, 1-3 marca 2023

Dziękujemy za odwiedzenie stoiska ITB podczas Międzynarodowych Targów Techniki Grzewczej, Wentylacji i Klimatyzacji WARSAW HVAC EXPO 2023, które odbyły się w dniach 1-3 marca 2023 r. w Ptak Warsaw Expo.

 

Więcej >
ITB na Międzynarodowych Targach Techniki Grzewczej, Wentylacji i Klimatyzacji WARSAW HVAC EXPO 2023
Moment podpisania porozumienia na WAT

Współpraca naukowo-dydaktyczna w zakresie dyscypliny inżynierii lądowej, geodezji i transportu w obszarze budownictwa to główne założenia porozumienia, które w dniu 10 lutego 2023 r. podpisały Wojskowa Akademia Techniczna i Instytut Techniki Budowlanej.

Więcej >
Porozumienie Wojskowej Akademii Technicznej i Instytutu Techniki Budowlanej
V Międzynarodowa konferencja n-t "Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych

Instytut Techniki Budowlanej został współorganizatorem V. Międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej "Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych" 2023, która odbyła się w dniu 9 lutego 2023 roku w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w sali "Pod Kopułą" przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Więcej >
Konferencja "Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych"
Moment podpisania porozumienia pomiędzy NIISK a ITB

W dniu 30 stycznia 2023 r. w siedzibie ITB w Warszawie została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Przedsiębiorstwem Państwowym "Państwowy Naukowo-Badawczy Instytut Konstrukcji Budowlanych" Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Mieszkalnictwa oraz Usług Komunalnych Ukrainy (NIISK) a Instytutem Techniki Budowlanej.

Więcej >
Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Państwowym Naukowo-Badawczym Instytutem Konstrukcji Budowlanych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Mieszkalnictwa oraz Usług Komunalnych Ukrainy (NIISK) a Instytutem Techniki Budowlanej
Baner strony głównej