CERTYFIKACJA BRAM Z DEKLAROWANĄ ODPORNOŚCIĄ NA WŁAMANIE

Instytut Techniki Budowlanej wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, przygotował ofertę dla producentów bram, umożliwiającą uzyskanie dobrowolnego certyfikatu na znak WQ-ITB, potwierdzającego odporność bramy na włamanie.

W procesie badań i certyfikacji, brama o deklarowanej odporności na włamanie jest klasyfikowana w klasach od WQ-ITB RC1 do WQ-ITB RC6, uwzględniających wymagania normy DIN/TS 18194:2020-07 „Tore - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung”.

Ponadto, niezależnie od klas od WQ-ITB RC1 do WQ-ITB RC6, oferujemy możliwość wykonania badań w celu uzyskania klasyfikacji bram w zakresie odporności na manipulacyjne próby otwarcia metodami „picking” oraz „bumping”.  

Szczegółowe informacje zawarte są w Kryteriach Certyfikacji KC-EC-03 „Znak odporności na włamanie WQ-ITB. Bramy z deklarowaną odpornością na włamanie”.


Znak odporności na włamanie WQ-ITB

Kontakt w sprawie certyfikacji

Zakład Certyfikacji

Telefon:

tel. (22) 579 61 67

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Kontakt w sprawie badań

Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych

Telefon:

tel. (22) 566 42 60

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa