ITB z patentem europejskim na wynalazek

Decyzją Europejskiego Urzędu Patentowego, Instytut Techniki Budowlanej otrzymał patent europejski EP 3 812 763 B1 na wynalazek pt. "Method of determining content of polymer microfibres in cement composites", którego twórcą jest dr inż. Filip Chyliński z Pracowni Betonu, Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu.


Decyzja EPO oraz opis wynalazku 

https://www.epo.org/