Dr hab. inż. Artur Piekarczuk, prof. instytutu członkiem Grupy Problemowej Sekcji Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

Dr hab. inż. Artur Piekarczuk, prof. instytutu - ekspert Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB został członkiem Grupy Problemowej Sekcji Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.

Gratulujemy!