Dr hab. inż. Tomasz Godlewski, prof. instytutu członkiem zespołu roboczego Sekcji Geotechnika i Infrastruktura Podziemna KILiW PAN

Dr hab. inż. Tomasz Godlewski, prof. instytutu - ekspert Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB został członkiem zespołu roboczego Sekcji Geotechnika i Infrastruktura Podziemna Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.

Gratulujemy!