< Odbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych według warunków technicznych wykonania i odbioru robót

TEMATYKA SZKOLENIA (WEBINARIUM)

  • Techniczny odbiór stolarki – jakość wykonania i montażu. Wady produkcyjne i montażowe
  • Drzwi zewnętrzne
  • Drzwi wewnątrzlokalowe i wewnętrzne wejściowe
  • Odbiór tynków i podkładów podłogowych
  • Odbiór robót malarskich, płytek ceramicznych. Podstawowe zasady odbioru instalacji

Wykłady prowadzą eksperci z Zakładu Inżynierii Elementów Budowlanych ITB.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu (webinarium).

Zainteresowanych prosimy o wysłanie wiadomości na podany poniżej adres mailowy.


ADRES SEKRETARIATU ORGANIZACYJNEGO

Instytut Techniki Budowlanej, Dział Marketingu

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

tel. (22) 57-96-132, fax (22) 57-96-479

e-mail: szkolenia@itb.pl