PRZEGLĄDY OKRESOWE SYSTEMÓW ELEWACYJNYCH

TEMATYKA SZKOLENIA (WEBINARIUM)

  • Podstawy formalno-prawne dokonywania przeglądów okresowych
  • Przeglądy okresowe lekkich ścian osłonowych
  • Przeglądy okresowe elewacji wentylowanych
  • Przeglądy okresowe, ocena stanu technicznego systemów ETICS
  • Przeglądy okresowe balustrad i zabudów balkonowych
  • Przeglądy okresowe zewnętrznej stolarki otworowej

Wykłady prowadzą eksperci z Zakładu Inżynierii Elementów Budowlanych ITB.


Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu (webinarium).


Czas trwania szkolenia: godz. 8.30-16.30


Koszt: 700,00 zł od osoby.


Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia organizacji szkolenia na konto ITB:

Bank PEKAO SA  Nr 77 1240 5918 1111 0000 4913 4568; NIP ITB: 5250009358    (koniecznie z nazwiskiem osoby, której dotyczy wpłata).


Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa pocztą, faksem lub e-mailem.


REGULAMIN WEBINARIÓW ITB


ADRES SEKRETARIATU ORGANIZACYJNEGO

Instytut Techniki Budowlanej, Dział Marketingu

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

tel. (22) 57-96-132, fax (22) 57-96-479, e-mail: szkolenia@itb.pl


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA