Bezpieczeństwo pożarowe przegród - monografia w otwartym dostępie

W Wydawnictwach Instytutu Techniki Budowlanej ukazała się w otwartym dostępie (Open Access) kolejna monografia na podstawie obronionego w ITB doktoratu, autorstwa Bartłomieja Sędłaka, pt. Bezpieczeństwo pożarowe pionowych przegród przeszklonych. Efekt skali w ocenie odporności ogniowej.