BALUSTRADY, NOWE PRZEPISY, DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

TEMATYKA SZKOLENIA (WEBINARIUM)

  • Balustrady, wymagania formalno-prawne
  • Aspekty projektowe balustrad szklanych
  • Aspekty wykonawcze balustrad szklanych
  • Badania laboratoryjne i badania obiektowe

Wykłady prowadzą eksperci z Zakładu Inżynierii Elementów Budowlanych ITB.


Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu (webinarium).


Czas trwania szkolenia: godz. 11.30 – 15.00


Koszt: 450,00 zł od osoby.


Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia organizacji szkolenia na konto ITB:

Bank PEKAO SA  Nr 77 1240 5918 1111 0000 4913 4568; NIP ITB: 5250009358    (koniecznie z nazwiskiem osoby, której dotyczy wpłata).


Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa pocztą, faksem lub e-mailem.


REGULAMIN WEBINARIÓW ITB


ADRES SEKRETARIATU ORGANIZACYJNEGO

Instytut Techniki Budowlanej, Dział Marketingu

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

tel. (22) 57-96-132, fax (22) 57-96-479, e-mail: szkolenia@itb.pl


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA