Międzynarodowe sympozjum ENBRI, 5-6 września 2022 r. w Paryżu

W dniach 5-6 września odbyło się sympozjum ENBRI (Europejska sieć insytutów naukowo-badawych budownictwa) dotyczące jakości środowiska wewnętrzego budynków. Eksperci z kilkunastu krajów spotkali się w siedzibie CSTB w Paryżu i prezentowali swoje aktualne osiagniecia naukowe. 

Ze strony ITB w sympozjum uczestniczył prof. Michał Piasecki i dr Mateusz Kozicki z Zakładu Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska.
Nasi pracowni zaprezentowali dwa wykłady dotyczące rozwoju innowacyjnych metod badawczych (badanie olfaktometryczne) oraz teoretycznych modeli oceny środowiska wewnętrzego w oparciu o badania sensoryczne.