Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie europejskim i krajowym (oznakowanie CE, znak budowlany, wzajemne uznawanie, badania, ETA, KOT, certyfikaty)

Zakres tematyczny szkolenia:

 

  • Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie europejskim – deklaracja właściwości użytkowych i oznakowanie CE, wzajemne uznawanie
  • Jak uzyskać Europejską Ocenę Techniczną?
  • Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie krajowym – krajowa deklaracja właściwości użytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym
  • Jak uzyskać Krajową Ocenę Techniczną?
  • Badania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na potrzeby oznakowania CE lub B
  • Certyfikacja wyrobów budowlanych na potrzeby oznakowania CE lub B

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu.


Termin: II półrocze 2023


Miejsce: sala konferencyjna w budynku ITB przy ul. Filtrowej 1 w Warszawie.


Czas trwania szkolenia: godz. 9.55 – 16.00


Koszt: 800,00 zł od osoby.

Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia organizacji szkolenia na konto ITB:

Bank PEKAO SA  Nr 77 1240 5918 1111 0000 4913 4568; NIP ITB: 5250009358

     (koniecznie z nazwiskiem osoby, której dotyczy wpłata).


Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa pocztą, faksem lub e-mailem.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

ADRES SEKRETARIATU ORGANIZACYJNEGO

Instytut Techniki Budowlanej, Dział Marketingu

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

tel. (22) 57-96-132, fax (22) 57-96-479, e-mail: szkolenia@itb.pl


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA