Konferencja „The ETA route in the new CPR framework”

Konferencja odbyła się jednocześnie stacjonarnie: Autoworld, Parc du Cinquantenaire 11, 1000 Brussels, Belgium oraz online (szczegóły dotyczące konferencji) w dniu 23 listopada 2022 r.

 

Wydarzenie adresowane było do uczestników rynku budowlanego m.in. przedsiębiorców, stowarzyszeń i decydentów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i miało na celu wymianę doświadczeń w uzyskaniu Europejskiej Oceny Technicznej.


Kluczowe tematy, które zostały  omówione podczas konferencji:

  • nowy CPR i jego znaczenie dla innowacyjnych wyrobów budowlanych;

  • EAD (Europejski Dokument Oceny) i ETA (Europejska Ocena Techniczna) jako wsparcie innowacji i zrównoważonego rozwoju;

  • sposoby objęcia harmonizacją krajów spoza Europy.

W programie między innymi wystąpienie Pana dra inż. Sebastiana Walla - Przewodniczącego EOTA , Pełnomocnika Dyrektora ITB ds. Strategii Konkurencyjności pt. "EOTA’s perspective on the future legal framework".