Wizyta studyjna - Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu

logotypy PARP Grupa PFR, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Budownictwo, Instytut Techniki Budowlanej, Polska Izba Inżynierów Budownictwa


19. Spotkanie - wspólne dla: Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji oraz  Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa
WIZYTA STUDYJNA
Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu, ul. Ostrowska 388


28 czerwca br. w Centralnym Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu odbyło się wspólne spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji oraz Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa, zaplanowane  w ramach Projektu nr WND-POWR.02.12.00-00-0006/16-01 pt. „Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie”,  realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza - Edukacja- Rozwój 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego - Oś priorytetowa II pt. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.12 pt. ”Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych”, mającego na celu utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w budownictwie, przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Było to już trzecie spotkanie w formie wizyty studyjnej (pierwsze tego typu odbyło się 24 czerwca 2019 r. w Laboratorium Elementów Budowlanych ITB w Warszawie, ul. Ksawerów 21, drugie 16 września 2020 r. , w Laboratorium Badań Ogniowych w Oddziale Mazowieckim ITB w Pionkach).

Gospodarzami spotkania byli m.in: Marcin Mitek – Dyrektor Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu, Wojciech Manaj – Dyrektor Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego oraz Jarosław Kubacki -  Główny Specjalista ds. Urządzeń Technicznych – Dział Badań Laboratoryjnych w UDT O/ Poznań.

W imieniu Dyrekcji ITB spotkanie otworzył prof. dr hab.inż. Leonard Runkiewicz, Wiceprzewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji  w Budownictwie, a prowadzącą spotkanie  była dr hab inż. Jadwiga Fangrat, prof. ITB, Lider Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji.

Podczas posiedzenia przedstawiono następujące prezentacje:

  1. Omówienie obecnych i przyszłych działań Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, w tym projektu Raportu nr 2 (wersja 1) - dr hab. inż. Jadwiga Fangrat,  prof.  ITB, Lider Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji
  2. Omówienie obecnych i przyszłych działań Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa - prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, Lider  Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa
  3. Prezentacja  Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego UDT w Poznaniu - mgr inż. Jarosław Kubacki, Główny Specjalista ds. Urządzeń Technicznych – Dział Badań Laboratoryjnych w UDT O/ Poznań

W drugiej części spotkania uczestnicy mieli okazję zwiedzić oddane 12 maja br. nowoczesne laboratorium badawcze CLD UDT, gdzie prowadzona jest działalność laboratoryjną m.in. w obszarach badań materiałowych, chemicznych, elektrycznych, badań stanowiskowych kotłów na paliwo stałe oraz urządzeń gazowych, urządzeń bezpieczeństwa dźwigów, urządzeń zabezpieczających przed wzrostem ciśnienia oraz urządzeń technicznych ciśnieniowych i dźwignicowych.
Eksperci z poznańskiego laboratorium przeprowadzają m.in. badania nieniszczące (NDT) metodami: wizualną (VT), magnetyczno-proszkową (MT), penetracyjną (PT), radiograficzną (RT), ultradźwiękową (UT). Wykorzystywane są również zaawansowane techniki badawcze takie jak UT Phased Array (UT PA) i UT Time of Flight Diffraction (UT TOFD), będące rozwinięciem klasycznych badań ultradźwiękowych, które umożliwiają zwiększenie szybkości wykonywania badań, ułatwiają interpretację wskazań, a przede wszystkim pozwalają na zapis przeprowadzanego badania z późniejszą szczegółową analizą w laboratorium. Prowadzone są również badania tensometryczne (ST).  Więcej informacji pod adresem Urzędu Dozoru Technicznego 

W spotkaniu uczestniczyły 23 osoby – przedstawiciele  Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji oraz  Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa oraz zaproszeni goście i eksperci.

uczestnicy wizyty studyjnej przed budynkiem Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu


Flaga Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne