ODBIORY ELEWACJI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH NORM I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Termin zostanie ustalony, gdy liczba osób zainteresowanych umożliwi organizację szkolenia.

Czekamy na Państwa zapytania.


TEMATYKA SZKOLENIA (WEBINARIUM)

  • Odbiór ścian i elewacji z drewna
  • Odbiór elewacji wykonanych metodą ETICS
  • Konstrukcje aluminiowe. Ściany osłonowe - elewacje, świetliki, przekrycia aluminiowo-szklane
  • Odbiór okien i drzwi zewnętrznych. Zagadnienia formalno-prawne
  • Odbiór elewacji wentylowanych
  • Odbiór ścian z płyt warstwowych i murów szczelinowych

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu (webinarium).


Czas trwania szkolenia: w godz. 9.00 – 17.15


Koszt: 650,00 zł od osoby.


Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia organizacji szkolenia na konto ITB:

Bank PEKAO SA  Nr 77 1240 5918 1111 0000 4913 4568; NIP ITB: 5250009358   (koniecznie z nazwiskiem osoby, której dotyczy wpłata).


Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa pocztą, faksem lub e-mailem.


REGULAMIN WEBINARIÓW ITB


ADRES SEKRETARIATU ORGANIZACYJNEGO

Instytut Techniki Budowlanej, Dział Marketingu

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

tel. (22) 57-96-132, fax (22) 57-96-479, e-mail: szkolenia@itb.pl


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA