POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Techniki Budowlanej określa:

  • Uchwała nr 9/6/2023 Rady Naukowej ITB z dnia 23 marca 2023 r. określająca regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport w Instytucie Techniki Budowlanej
  • Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport w Instytucie Techniki Budowlanej - Załącznik do Uchwały nr 9/6/2023 Rady Naukowej ITB z dnia 23 marca 2023 r.
  • Zarządzenie Nr 16 Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie wysokości opłat na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w ITB