POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Techniki Budowlanej określa:

- Uchwała nr 6/5/2022 Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 15 grudnia 2022 r.