Nowe wydawnictwa ITB

Ukazały się nowe wydawnictwa ITB:

Izolacje wodochronne tarasów. B. Francke
Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 4. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2023, ISBN 978-83-249-8635-4, s. 34, format B5.

Przedmiotem opracowania są warunki wykonania i odbioru zabezpieczeń wodochronnych tarasów, zarówno o tradycyjnym układzie warstw, tzn. z izolacją termiczną znajdującą się poniżej izolacji wodochronnej, jak i o odwróconym układzie warstw, tzn. z izolacją termiczną ułożoną na izolacji wodochronnej. W zeszycie ujęto wymagania dotyczące dokumentacji technicznej, dotyczące warunków wprowadzania do obrotu i stosowania materiałów hydroizolacyjnych, a także wykonywania izolacji wodochronnych tarasów oraz kryteria odbioru.

Opracowanie nie zawiera innych wymagań dotyczących przekrycia tarasowego poza wodochronnymi oraz zasad wykonywania warstw hydroizolacyjnych na tarasach układanych bezpośrednio na podłożu gruntowym.

Opracowanie zostało znowelizowane głównie w zakresie formalno-prawnym.


Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń „mokrych”. B. Francke
Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2023, ISBN 978-83-249-8636-1, s. 24, format B5

Przedmiotem opracowania są warunki wykonania i odbioru zabezpieczeń wodochronnych pomieszczeń „mokrych”.
W zeszycie uwzględniono wymagania dotyczące: dokumentacji technicznej, warunków wprowadzania do obrotu i stosowania materiałów hydroizolacyjnych, układania warstw hydroizolacyjnych oraz kryteriów odbioru.

Opracowanie nie zawiera wymagań dotyczących konstrukcji ściany lub stropu oraz wymagań dotyczących materiałów wykończeniowych.

Wymagania i zalecenia podane w niniejszym zeszycie mają stanowić pomoc dla projektantów, wykonawców robót hydroizolacyjnych oraz inspektorów nadzoru przy ocenie poszczególnych robót pod kątem ich poprawności technicznej.

Opracowanie zostało znowelizowane głównie w zakresie formalno-prawnym.


Wydawnictwa ITB można zakupić w:

  • księgarniach internetowych
  • Księgarni ITB, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. 22 57 96 243
  • sprzedaży wysyłkowej: tel. 22 56 64 208, e-mail: sprzedaz@itb.pl