W dniu 7 grudnia 2022 r. przedstawiciele Instytutu Techniki Budowlanej uczestniczyli w spotkaniu Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostradi dotyczącym realizacji tuneli drogowych. Podczas obrad podsumowano prace Zespołu ds. standaryzacji wymagań na etapie projektowania, budowy, utrzymania i zarządzania tunelami oraz omówiono doświadczenia z oddanych i realizowanych inwestycji.
Ze strony Instytutu w spotkaniu uczestniczyli dr inż. Robert Geryło - Dyrektor ITB, dr Stanisław Łukasik z Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu i dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. ITB z Zakładu Badań Ogniowych.