ODBIORY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ USŁUGOWYCH WEDŁUG WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

TEMATYKA SZKOLENIA (WEBINARIUM)

  • Techniczny odbiór stolarki – jakość wykonania i montażu. Wady produkcyjne i montażowe
  • Drzwi zewnętrzne
  • Drzwi wewnątrzlokalowe i wewnętrzne wejściowe
  • Odbiór tynków i podkładów podłogowych
  • Odbiór robót malarskich, płytek ceramicznych. Podstawowe zasady odbioru instalacji

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu (webinarium).


Termin szkolenia: ............ 2023 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej liczby zgłoszeń.


Czas trwania szkolenia: godz. 9.30-16.00


Koszt: 550,00 zł od osoby.


Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia organizacji szkolenia na konto ITB:

Bank PEKAO SA  Nr 77 1240 5918 1111 0000 4913 4568; NIP ITB: 5250009358   (koniecznie z nazwiskiem osoby, której dotyczy wpłata).


Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa pocztą lub e-mailem.


REGULAMIN WEBINARIÓW ITB


ADRES SEKRETARIATU ORGANIZACYJNEGO

Instytut Techniki Budowlanej, Dział Marketingu

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

tel. (22) 57-96-132, e-mail: szkolenia@itb.pl


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA