Nagroda Ministra Rozwoju i Technologii dla rozprawy doktorskiej dr inż. Katarzyny Kaczorek-Chrobak

Praca doktorska dr inż. Katarzyny Kaczorek-Chrobak z Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej pt. Electric cables used in buildings – dependency of fire properties on constructional and material parameters została nagrodzona w 49. edycji konkursu Ministra Rozwoju i Technologii w kategorii rozprawy doktorskie za rok 2021.

Promotor pracy: dr hab.inż. Jadwiga Fangrat, prof. instytutu.

Link do wyników konkursu.

Serdecznie gratulujemy!