Aktualności

informacja

W dniu 4 maja 2023 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym L116 DECYZJĘ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2023/910 z dnia 3 maja 2023 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących bitumicznych płytek lub płyt falistych i innych wyrobów budowlanych

Więcej >
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2023/910 z dnia 3 maja 2023 r.
pióro na tle flagi Unii Europejskiej

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2023/424 z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących specjalnego szkła płaskiego ciągnionego i innych wyrobów budowlanych.

Więcej >
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2023/424 z dnia 24 lutego 2023 r.
fotolia_85564204_xs.jpg

Raport o stanie prac CEN i CENELEC w 2023 r. nad normami w obszarze budownictwa (str. 9-16).

Więcej >
Raport o stanie prac CEN i CENELEC w 2023 r. nad normami w obszarze budownictwa
decyzje_ke.jpg

2 grudnia 2022 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE L311.
DECYZJĘ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2022/2357 z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/451 w odniesieniu do normy zharmonizowanej dotyczącej punktowych elementów odblaskowych.

Więcej >
Decyzja Komisji (UE) w sprawie odniesień do norm zharmonizowanych
pióro na tle flagi Unii Europejskiej

W dniu 12 września 2022 r. w Dzienniku Urzędowym UE  L 235 została opublikowana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/1517 z dnia 9 września 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących izolacji wykonanej z granulowanego korka ekspandowanego w postaci niezwiązanej lub wymieszanego z innymi składnikami lub z granulowanego korka naturalnego w postaci niezwiązanej i gumy oraz innych wyrobów budowlanych.

Więcej >
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/1517
zdjęcie otwartych publikacji

Program prac CEN i CENELEC na 2022 r.
Raport o stanie prac CEN i CENELEC w 2022 r. nad normami w obszarze budownictwa (str. 9-16).
 

Więcej >
Raport o stanie prac CEN i CENELEC w 2022 r. nad normami w obszarze budownictwa
fragment klawiatury z klawiszem Enter w kolorze flagi Unii Europejskiej

W dniu 11 października 2021 r. w Dzienniku Urzędowym UE  L 359 została opublikowana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/1789 z dnia 8 października 2021 r. zmieniająca Decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących elastycznych przewodów do tryskaczy ze złączkami i innych wyrobów budowlanych

Więcej >
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/1789
grafika z otwartą książką na tle flagi Unii Europejskiej

W dniu 19 lipca 2021 r. w Dzienniku Urzędowym UE L 256 została opublikowana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/1183 z dnia 16 lipca 2021 r.  zmieniająca Decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących niektórych wyrobów budowlanych.

Więcej >
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/1183