Wydarzenia

Kurs Technologia i projektowanie betonu

kurs.png

Pracownia Betonu Zakładu Konstrukcji Budowlanych Geotechniki i Betonu Instytutu Techniki Budowlanej zorganizowała, cieszący się dużą popularnością, kurs Technologia i projektowanie betonu.

Więcej >

Przedstawiciele europejskich administracji drogowych CEDR gościli w ITB

foto_miasto_transport.jpg

W drugim dniu obrad 59. posiedzenia Rady Wykonawczej CEDR, organizacji zrzeszającej europejskich zarządców dróg, przedstawiciele CEDR gościli w Instytutcie Techniki Budowlanej. 
Podczas spotkania w ITB poruszone zostały tematy bezpieczeństwa pożarowego w tunelach - projektowania, doboru rozwiązań i oceny ryzyka.

Więcej >

Seminarium regionalne nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie we współpracy z Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

seminarium_regionalne_w_gdańsku.jpg

W ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji w budownictwie; POWR.02.12.00-00-0006/16-01” 24 listopada br. odbyło się na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej seminarium regionalne nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych  w budownictwie organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie.

Więcej >

Patronat merytoryczny ITB nad konferencją Konstrukcje przeszklone - nowe wyzwania, technologie i badania

world_of_glass_congress_1.jpg

Instytut Techniki Budowlanej objął patronatem merytorycznym XXXIX Konferencję Techniczną Konstrukcje przeszklone - nowe wyzwania, technologie i badania, która odbyła się 23 listopada 2022 roku w Warszawie. Konferencja odbyła się w ramach obchodów INTERNATIONAL YEAR OF GLASS 2022.

Więcej >

Konferencja „The ETA route in the new CPR framework”

eota.png

Konferencja odbyła się jednocześnie stacjonarnie oraz online w dniu 23 listopada 2022 r. Wydarzenie adresowane było do uczestników rynku budowlanego m.in. przedsiębiorców, stowarzyszeń i decydentów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i miało na celu wymianę doświadczeń w uzyskaniu Europejskiej Oceny Technicznej.

Więcej >

Seminarium Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji pt. „Zapewnianie jakości zgodnie ze standardami międzynarodowymi w procesach szkolenia, walidacji i certyfikacji na potrzeby kwalifikacji zawodowych w budownictwie na przykładzie Raportu nr 2”

itb_seminarium_21_10_2022_na_strone_itb.png

21 października 2022 r. odbyło się w siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie Seminarium pt. „Zapewnianie jakości zgodnie ze standardami międzynarodowymi w procesach szkolenia, walidacji i certyfikacji na potrzeby kwalifikacji zawodowych w budownictwie na przykładzie Raportu nr 2”. Seminarium zostało zorganizowane przez Grupę ds. standaryzacji i certyfikacji, zaplanowane w ramach Projektu nr WND-POWR.02.12.00-00-0006/16-02 pt. „Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie”, realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza - Edukacja- Rozwój 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego - Oś priorytetowa II pt. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.12 pt. ”Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych”, mającego na celu utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w budownictwie, przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Więcej >

Posiedzenie zarządu ENBRI - Europejskiej Sieci Instytutów Badawczych Budownictwa w ITB

technical_visit_24_10_2022.jpg

W dniu 25 października br. w siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej odbyło się posiedzenie zarządu ENBRI - Europejskiej Sieci Instytutów Badawczych Budownictwa.

24 października br. uczestnicy posiedzenia wzięli udział w wycieczce technicznej na budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Więcej >

Patronat ITB nad konferencją Trendy Budowlane 2022

trendy_budowlane.png

Instytut Techniki Budowlanej objął patronatem konferencję TRENDY BUDOWLANE 2022, która odbyła się w formie hybrydowej w dniach 15-16 listopada 2022 r.

Organizatorem spotkania była GLOBENERGIA.

Więcej >

Patronat ITB nad V Kongresem Deweloperskim

kongres_deweloperski.png

Instytut Techniki Budowlanej objął patronatem V Kongres Deweloperski, który odbył się 18 października 2022 r. w Poznaniu. Organizatorem spotkania był Polski Związek Firm Deweloperskich.

Tytuł tegorocznej edycji kongresu to „Miasta Jutra”.

Więcej >

Patronat honorowy ITB nad XVII Konferencją Naukowo-Techniczną WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

projekt_bez_tytulu.png

Instytut Techniki Budowlanej objął patronatem honorowym XVII Konferencję Naukowo-Techniczną WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO, która odbędzie się w dniach 19-21 października 2022 roku w Cedzynie k. Kielc.

Więcej >