Wydarzenia

Seminarium Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji pt. „Zapewnianie jakości zgodnie ze standardami międzynarodowymi w procesach szkolenia, walidacji i certyfikacji na potrzeby kwalifikacji zawodowych w budownictwie na przykładzie Raportu nr 2”

itb_seminarium_21_10_2022_na_strone_itb.png

21 października 2022 r. odbyło się w siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie Seminarium pt. „Zapewnianie jakości zgodnie ze standardami międzynarodowymi w procesach szkolenia, walidacji i certyfikacji na potrzeby kwalifikacji zawodowych w budownictwie na przykładzie Raportu nr 2”. Seminarium zostało zorganizowane przez Grupę ds. standaryzacji i certyfikacji, zaplanowane w ramach Projektu nr WND-POWR.02.12.00-00-0006/16-02 pt. „Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie”, realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza - Edukacja- Rozwój 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego - Oś priorytetowa II pt. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.12 pt. ”Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych”, mającego na celu utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w budownictwie, przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Więcej >

Posiedzenie zarządu ENBRI - Europejskiej Sieci Instytutów Badawczych Budownictwa w ITB

technical_visit_24_10_2022.jpg

W dniu 25 października br. w siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej odbyło się posiedzenie zarządu ENBRI - Europejskiej Sieci Instytutów Badawczych Budownictwa.

24 października br. uczestnicy posiedzenia wzięli udział w wycieczce technicznej na budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Więcej >

Patronat ITB nad konferencją Trendy Budowlane 2022

trendy_budowlane.png

Instytut Techniki Budowlanej objął patronatem konferencję TRENDY BUDOWLANE 2022, która odbyła się w formie hybrydowej w dniach 15-16 listopada 2022 r.

Organizatorem spotkania była GLOBENERGIA.

Więcej >

Patronat ITB nad V Kongresem Deweloperskim

kongres_deweloperski.png

Instytut Techniki Budowlanej objął patronatem V Kongres Deweloperski, który odbył się 18 października 2022 r. w Poznaniu. Organizatorem spotkania był Polski Związek Firm Deweloperskich.

Tytuł tegorocznej edycji kongresu to „Miasta Jutra”.

Więcej >

Patronat honorowy ITB nad XVII Konferencją Naukowo-Techniczną WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

projekt_bez_tytulu.png

Instytut Techniki Budowlanej objął patronatem honorowym XVII Konferencję Naukowo-Techniczną WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO, która odbędzie się w dniach 19-21 października 2022 roku w Cedzynie k. Kielc.

Więcej >

Obchody Jubileuszu 30-lecia Rady Głównej Instytutów Badawczych - uroczyste Posiedzenie Rady Głównej Instytutów Badawczych

30_lat_rgib_670x373.png

W dniu 12 września 2022 roku odbyly się w gmachu  Politechniki Warszawskiej uroczyste obchody z okazji 30-lecia powołania Rady Głównej Instytutów Badawczych.

Więcej >

Międzynarodowe sympozjum ENBRI, 5-6 września 2022 r. w Paryżu

projekt_bez_tytulu-6.png

W dniach 5-6 września odbyło się sympozjum ENBRI (Europejska sieć insytutów naukowo-badawych budownictwa) dotyczące jakości środowiska wewnętrzego budynków. 

Ze strony ITB w sympozjum uczestniczył prof. Michał Piasecki i dr Mateusz Kozicki z Zakładu Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska.

Więcej >

Wizyta studyjna - Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu

wizyta_studyjna.jpg

28 czerwca br. w Centralnym Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu odbyło się wspólne spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji oraz Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa, zaplanowane  w ramach Projektu nr WND-POWR.02.12.00-00-0006/16-01 pt. „Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie”,  realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza - Edukacja- Rozwój 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego - Oś priorytetowa II pt. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.12 pt. ”Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych”, mającego na celu utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w budownictwie, przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Więcej >

Dr Marcin Witowski z nagrodą specjalną Polskiego Komitetu Geotechniki

nagroda_specjalna(1).png

W dniu 25 maja 2022 roku, podczas XXX Konferencji Naukowo–Technicznej Awarie Budowlane w Międzyzdrojach, wręczono doktorowi Marcinowi Witowskiemu (Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB) nagrodę specjalną Polskiego Komitetu Geotechniki im. prof. Eugeniusza Dembickiego za rozprawę doktorską pt. "Ocena sztywności wybranych gruntów w zakresie małych odkształceń". Wyróżnienie przyznano w kategorii - najlepsza praca doktorska z dziedziny geotechniki teoretycznej i stosowanej w roku 2021. Nagrodę laureatowi wręczyli Prezydent Polskiego Komitetu Geotechniki - prof. dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, prof.dr hab.inż. Zbigniew Młynarek oraz prof. dr hab.inż. Zbigniew Lechowicz.

Praca doktorska powstała w Instytucie Techniki Budowlanej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Katarzyny Zabielskiej-Adamskiej z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej pełniącej funkcję Promotora oraz dra Stanisława Łukasika jako Promotora pomocniczego.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej >

XXXVI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, 28.06-1.07, Wisła

warsztaty.png

XXXVI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, 28.06-1.07, Wisła.

Więcej >