Aktualności

Weź udział w tworzeniu ekosystemu wspierania innowacji - ANKIETA

laboratorium-badawcze-0-1199x800.jpg

Platforma METABUILDING to wirtualny pojedynczy punkt dostępu do wsparcia innowacji i usług w europejskim ekosystemie budowlanym. Aby jak najlepiej zaprojektować ekosystem potrzebujemy konsultacji z firmami sektora budowlanego. Zachęcamy do wypełnienia załączonej ANKIETY.                        

Więcej >

Dr inż. Robert Geryło powołany na członka Zespołu doradczego GINB

fotolia-93835833-xs-0-424x283.jpg

Dr inż. Robert Geryło, Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej został powołany na członka Zespołu doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z misją zapewnienia fachowego i specjalistycznego doradztwa w szczególności w następujących obszarach: orzecznictwa administracyjnego administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, działalności kontrolnej administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego, usprawnień w obszarze budownictwa, współpracy pomiędzy organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego a sektorem prywatnym.                       

Więcej >

XVII spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, prowadzone w formie zdalnej, ITB, Warszawa – 7 grudnia 2021 r.

17-spotkanie-7-grudnia-2021-tytulowa-0-960x720.png

7 grudnia 2021 r. odbyło się XVII spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, w ramach projektu: POWR.02.12.00-00-006/16 Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie,  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza - Edukacja- Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej II pt. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.12 pt. ”Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych”, mającego na celu utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w budownictwie, przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).                       

Więcej >

Zapraszamy do lektury artykułu opublikowanego w czasopiśmie Metallurgical and Materials Transactions A

fotolia-87103724-xs-0-424x283.jpg

W czasopiśmie Metallurgical and Materials Transactions A ukazał się artykuł pt. " The Potential of Al2O3–ZrO2-Based Composites, Formed via CSC Method, in Linear Infrastructure Applications Based on Their Mechanical, Thermal and Environmental performance", którego współautorką jest dr Justyna Tomaszewska z Zakładu Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska ITB.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Więcej >

IX Konferencja ECTP w Palacio Cibeles w Madrycie

budynki-0-1103x822.png

Przedstawiciel zespołu Metabuilding Labs, dr Barbara Pietruszka z Zakładu Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska ITB, uczestniczy w 9. Konferencji ECTP organizowanej przez MWCC i PTEC w dniach 2-3 grudnia 2021 r. Wydarzenie odbywa się hybrydowo, zarówno z uczestnikami na miejscu w Palacio de Cibeles w Madrycie, jak i on-line.

Podczas spotkania zainteresowane strony oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej podzielą się swoimi doświadczeniami i przedstawią, w jaki sposób przemysł budowlany w UE znajduje się w centrum zielonej i cyfrowej transformacji.

Więcej >

Współpraca NCBiR i ITB przy realizacji przedsięwzięcia „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”, realizowanym w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

fotolia-98460650-xs-0-400x300.jpg

 W dniu 22 listopada 2021 r. dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR oraz Robert Geryło, dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej podpisali w Warszawie porozumienie rozpoczynające współpracę przy przedsięwzięciu „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”, realizowanym dzięki Funduszom Europejskim w ramach Programu Inteligentny Rozwój.
Instytut w ramach współpracy przeprowadzi badania i testy, dotyczące m.in. parametrów akustycznych, przenikania ciepła, recyklingu materiałów budowlanych oraz śladu węglowego materiałów budowlanych.   

Więcej >

75-lecie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych SNT NOT oraz miesięcznika Materiały Budowlane

logo-75-lecia-0-3500x2334.jpeg

W dniu 26 listopada 2021 r. odbyła się w Warszawskim Domu Technika uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 75-lecia istnienia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz miesięcznika "Materiały Budowlane". 
Instytut Techniki Budowlanej, partner wydarzenia składa Jubilatom serdeczne życzenia!

Więcej >

Seminarium w ITB prof. Andrzeja S. Nowaka, z Wydziału Inżynierii Lądowej Uniwersytetu w Auburn, Prezydenta Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

mostusa-0-1600x900.png

W dniu 23 listopada 2021 r. odbyło się w Instytucie Techniki Budowlanej seminarium z udziałem prof. Andrzeja S. Nowaka z Wydziału Inżynierii Lądowej Uniwersytetu w Auburn, Prezydenta Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej.

Podczas spotkania Pan Profesor wygłosił wykład pt. "Wpływ ciężkiego ruchu drogowego na obiekty mostowe".

Więcej >

Dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, instytutu z grantem Narodowego Centrum Nauki (NCN)

nd47849e-0-4925x3280.gif

Wśród nagrodzonych przez Narodowe Centrum Nauki badań w ramach konkursu OPUS 20 dla wniosków OPUS LAP znalazł się projekt pt. "Metodologia Przewidywania Widzialności - nowa generacja modelu widzialności w dymie w obiektach budowlanych". Dzięki otrzymanemu grantowi dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. instytutu zrealizuje w  Instytucie Techniki Budowlanej projekt NextVIS.

Więcej >