Aktualności

XVI spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, ITB - Warszawa 2021 r.

16-spotkanie-grupy-ds-standaryzacji-i-certyfikacji-0-960x720.jpg

3 listopada 2021 r. odbyło się XVI spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, w ramach projektu : POWR.02.12.00-00-006/16 Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie,  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza - Edukacja- Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej II pt. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.12 pt. ”Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych”, mającego na celu utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w budownictwie, przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Więcej >

Wizyta w ÉMI Non-profit Llc

budapeszt-0-1386x924.jpg

W dniach 25-26 października przedstawiciele ITB odwiedzili siedzibę węgierskiego instytutu ÉMI Építésügyı Mınőségellenőrző Innovácıós Nonprofıt Kft. celem omówienia szczegółów realizacji porozumienia zawartego w Warszawie w sierpniu b.r.

Więcej >

Webinarium "Wykorzystanie odpadów pokonsumenckich w budownictwie i innych sektorach gospodarki"

recykling-0-1254x836.jpg

W dniu 26 października 2021 r. odbyło się online webinarium pt. "Wykorzystanie odpadów pokonsumenckich w budownictwie i innych sektorach gospodarki". Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu Wdrożenie nowego modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, polegającego na waloryzacji pokonsumenckich odpadów polimerowych i włókien z odzysku - LIFE CEPLAFIB. 

Więcej >

ITB Partnerem merytorycznym IV Konferencji OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH

grafika-ozdobna-pracownicy-na-budowie-0-424x283.jpg
Więcej >

Opublikowano wyniki największego w historii eksperymentu pożarowego w budynku

najwiekszy-eksperyment-pozarowy-w-budynku-0-2490x2142.jpg

W czasopiśmie Fire Technology opublikowao wyniki największego w historii eksperymentu nad pożarem w zamkniętym pomieszczeniu – x-One Experiment. Instytut Techniki Budowlanej był partnerem przedsięwzięcia, którego liderem był prof. Guillermo Rein z brytyjskiego Imperial College London. Rolą zespołu ITB pod kierunkiem dra hab. Wojciecha Węgrzyńskiego było określenie stanu budynku przed pożarem i po pożarze oraz zaprojektowanie zabezpieczenia ogniochronnego obiektu. Dr Węgrzyński koordynował prace przygotowawcze realizowane w Polsce. W laboratoriach ITB prowadzono także badania wstępne, które pozwoliły na optymalizację źródła pożaru w eksperymencie.

Więcej >

Patronat Honorowy ITB nad IV Międzynarodową Konferencją PIBOA

safety-0-1600x900.png

Instytut Techniki Budowlanej objął honorowym patronatem  IV Międzynarodową  Konferencję Naukowo-Techniczną "Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych"  zorganizowaną przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych.

Więcej >

Wspólne posiedzenie Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa oraz Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji

spotkanie-grupy-ds-standaryzacji-i-certyfikacji-0-894x667.jpg

28 września  2021 r. odbyło się stacjonarnie w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wspólne posiedzenie Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa oraz Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji.

Więcej >

XI Konferencja Dni Betonu

grafika-bryl-betonowych-0-400x300.jpg

W dniach11 - 13 października 2021 r. w Wiśle odbędą się XI DNI BETONU organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu.

Więcej >

ITB na XVI Dniach Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych

logotyp-dni-miernictwa-gorniczego-0-2483x2106.jpg

Instytut Techniki Budowlanej wziął udział w XVI Dniach Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, które odbyły się w dniach 7 - 9 października 2021 r. w Chęcinach. Eksperci  z Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB spotkali się również z uczestnikami wydarzenia na stoisku Instytutu.

Więcej >

Zaproszenie na webinarium "Wykorzystanie odpadów pokonsumenckich w budownictwie i innych sektorach gospodarki

recykling-0-1254x836.jpg

Zapraszamy na webinarium pt. "Wykorzystanie odpadów pokonsumenckich w budownictwie i innych sektorach gospodarki", które odbędzie się 26 października 2021 r. w godz. 10.00 - 13.00 online (na MS Teams). Spotkanie realizowane jest w ramach projektu Wdrożenie nowego modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, polegającego na waloryzacji pokonsumenckich odpadów polimerowych i włókien z odzysku - LIFE CEPLAFIB.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji.

Więcej >