Aktualności

Zmarł Profesor Leonard Runkiewicz

1939_-_2023-2.png

W dniu 22 stycznia 2023 roku, zmarł profesor dr. hab. inż. Leonard Runkiewicz - ceniony naukowiec i specjalista inżynierii lądowej, wieloletni pracownik Instytutu Techniki Budowlanej, Politechniki Warszawskiej, Honorowy Profesor Politechniki Lubelskiej, współpracownik wielu polskich uczelni technicznych, działacz społeczny.

 

Więcej >

ITB otrzymał patent na wynalazek

1.png

Instytut Techniki Budowlanej otrzymał patent na wynalazek pt. "Sposób oznaczania zawartości mikrowółkien polimerowych w kompozytach cementowych", którego twórcą jest dr inż. Filip Chyliński z Pracowni Betonu, Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu.

Więcej >

Nowe wydawnictwa ITB

nowosci_wydawnicze_2023.jpg

Ukazały się nowe wydawnictwa ITB: Izolacje wodochronne tarasów. B. Francke, Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 4 oraz Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń „mokrych”. B. Francke, Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6.

Więcej >

Bezpieczeństwo pożarowe przegród - monografia w otwartym dostępie

bezpieczenstwo_pozarowe.png

W Wydawnictwach Instytutu Techniki Budowlanej ukazała się w otwartym dostępie (Open Access) kolejna monografia na podstawie obronionego w ITB doktoratu, autorstwa Bartłomieja Sędłaka, pt. Bezpieczeństwo pożarowe pionowych przegród przeszklonych. Efekt skali w ocenie odporności ogniowej.

Więcej >

Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego

wyroby_zestawy_malarskie_do_wykonywania_zabezpieczen_antykorozyjnych_konstrukcji_stalowych-3.png

Instytut Techniki Budowlanej wraz z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów opracował Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT-35/01 wydanie 1 "Wyroby / zestawy malarskie do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych". 
Warunki Oceny WO-KOT-35/01 wydanie 1 są przeznaczone do stosowania przy wydawaniu Krajowych Ocen Technicznych dotyczących wyrobów objętych grupą 35 według Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Więcej >