Aktualności

Porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego a Instytutem Techniki Budowlanej

fotolia_93835833_xs.jpg

Podczas spotkania w Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym UKSW w dniu 8 grudnia 2022 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Instytutem Techniki Budowlanej  a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w celu  realizacji wspólnych przedsięwzięć, badań lub usług o charakterze akademickim, technologicznym i naukowym.

W imieniu rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego porozumienie podpisał ks. dr inż. Marek Muzyk, prodziekan ds. infrastruktury, zaś ze strony ITB dokument został podpisany przez dra inż. Roberta Geryło, Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej.

Więcej >

Dr inż. Sebastian Wall wybrany ponownie Przewodniczącym EOTA

gold_(425×285_px)-2.png

W dniu 24 listopada 2022 r. dr inż. Sebastian Wall - Pełnomocnik Dyrektora ds. Strategii Konkurencyjności ITB został ponownie wybrany Przewodniczącym Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej (EOTA).

Serdecznie gratulujemy!

Więcej >

Nowości Wydawnicze ITB

nowosci_wydawnicze10.png

Ukazały się nowe wydawnictwa ITB: Konstrukcje drewniane. A. Policińska-Serwa. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 4; Konstrukcje betonowe i żelbetowe. L. Runkiewicz, J. Sieczkowski. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5; Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach użyteczności publicznej. R. Lenartowicz. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Część D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 2.

Więcej >

Dr hab inż. Michał Piasecki, prof. ITB uhonorowany TRENDEREM 2022

word-press.jpg

Podczas V edycji Kongresu Trendy Energetyczne i I edycji Kongresu Trendy Budowlane przyznano tytuły TRENDERÓW, czyli nagród wręczanych osobom, które posiadają wpływ na zmiany w energetyce i budownictwie oraz dostrzegają potrzeby globalnych zmian w kontekście zrównoważonego rozwoju. Instytut Techniki Budowlanej objął patronatem konferencję Trendy Budowlane 2022, która odbywała się w formie hybrydowej w dniach 15-16 listopada 2022 r.

Więcej >