Ankieta oceny zadowolenia klienta ZLB

A. Zakres i warunki badań

Jak oceniacie Państwo sposób uzgodnienia zakresu i warunków badań?

B. Zaangażowanie Laboratorium

Jak oceniacie Państwo zaangażowanie Laboratorium przy realizacji Waszych zleceń?

C. Terminy

Czy termin umowny realizacji pracy został dotrzymany?

D. Jakość wykonanych badań

Jak oceniacie Państwo jakość wykonanych badań?

E. Jakość otrzymanych raportu/ów

Jak oceniacie Państwo jasność i przejrzystość otrzymanego/ych raportów?

Metoda badawcza

Wstaw numer metody badawczej

INNE UWAGI I SPOSTRZEŻENIA:

Jakie są Państwa inne uwagi i spostrzeżenia?