BALUSTRADY, BARIERKI, ZABUDOWY BALKONOWE

KONTAKT MERYTORYCZNY

Kierownik Zakładu Inżynierii Elementów Budowlanych

mgr inż. Marzena Jakimowicz

Telefon:

(22) 566 43 35
605604467

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

KONTAKT MERYTORYCZNY

Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych

mgr inż. Jacek Kosieradzki

Telefon:

(22) 566 42 59

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

SEKRETARIAT

Telefon:

(22) 566 42 60

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

 

W dniu 31 grudnia 2020 r. kończy się 4-letni okres przejściowy, po którym obligatoryjne stanie się znakowanie znakiem budowlanym wyrobów - balustrad i poręczy chroniących przed upadkiem (gr. 33 zgodnie z Zał. 1 do Rozporządzenia MIiR zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1233)). Zachęcamy producentów tych wyrobów do potwierdzania właściwości użytkowych w zakresie wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania. Potwierdzenie właściwości jest niezbędne dla prowadzenia procesu wydania Krajowej Oceny Technicznej jako dokumentu odniesienia lub w warunkach zgodnych z przepisami prawa może być wykorzystane na potrzeby zastosowania trybu jednostkowego dopuszczenia.


Zgłoszenie badań: przegrody@itb.pl

Procedura uzyskania Krajowej Oceny Technicznej w ITB: kot@itb.pl

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące przeprowadzenia procedury uzyskania KOT znajdą Państwo w zakładce https://www.itb.pl/europejskie-oceny-techniczne-krajowe-oceny-i-rekomendacje-techniczne.html.


Prowadzimy badania w zakresie wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania.


Badamy m.in.:

1) cechy geometryczne i jakościowe;

2) cechy wytrzymałościowe:

  • odporność na działanie siły poziomej prostopadle do płaszczyzny balustrady,
  • odporność na działanie sił w płaszczyźnie balustrady,
  • odporność na obciążenie wiatrem;

3) bezpieczeństwo użytkowania:

  • odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim,
  • odporność na uderzenie ciałem twardym

oraz prowadzimy wizje lokalne dla wyrobów zamontowanych na obiekcie, badania obiektowe - w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.


W celu przeprowadzenia badań prosimy o wypełnienie wniosku: lub przesłanie mailowego zapytania ofertowego: przegrody@itb.pl