BETON TOWAROWY

 

BETON TOWAROWY, MIESZANKI ZWIĄZANE HYDRAULICZNIE

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z późn. zm.) beton towarowy (grupa 26) oraz mieszanki związane hydraulicznie (grupa 23) znajdują się wśród wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz znakowaniem znakiem budowlanym.

Sporządzenie krajowej deklaracji i oznakowanie znakiem budowlanym jest obowiązkowe od 1 stycznia 2021 r.


Zgodnie z ww. rozporządzeniami beton do zastosowań konstrukcyjnych oraz mieszanki związane hydraulicznie stosowane w konstrukcji dróg podlegają krajowemu systemowi 2+, który wymaga od Producenta m.in. posiadania Krajowego Certyfikatu Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji. Posiadając certyfikat, Producent może wystawić krajową deklarację właściwości użytkowych i oznakować wyrób znakiem budowlanym B.


Instytut Techniki Budowlanej, mający wieloletnie doświadczenie oraz będący jednostką akredytowaną w zakresie certyfikacji betonu towarowego oferuje prowadzenie procesu certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji i nadzoru nad certyfikatem w konkurencyjnych cenach oraz kompleksową ofertę szkoleń tematycznych.

Zakład Certyfikacji

Telefon:

(22) 579 61 67
(22) 579 61 03
(22) 579 62 57

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu

Telefon:

(22) 579 64 38
(22) 579 64 35, (22) 579 61 65

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa