BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

KONTAKT MERYTORYCZNY

Telefon:

(22) 566 44 94
(22) 566 44 15

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

SEKRETARIAT

Telefon:

(22) 566 42 84

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Przeprowadzamy ekspertyzy w zakresie:

 • reakcji na ogień
 • rozprzestrzeniania ognia
 • odporności ogniowej obiektów
 • skuteczności systemu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach, budowlach, obiektach inżynierskich
 • trwałości systemów zabezpieczeń ogniochronnych w konstrukcjach
 • stanu ochrony przeciwpożarowej budynków i obiektów budowlanych istniejących i nowo wznoszonych
 • istniejących lub wymaganych rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • skuteczności funkcjonowania systemów wentylacji oddymiającej
 • obliczeń numerycznych rozprzestrzeniania się dymu i ciepła
 • obliczeń numerycznych rozkładu temperatury pożarowej w czasie
 • ochrony przeciwpożarowej przewodów oddymiających.