DRZWI, OKNA, BRAMY, ŚWIETLIKI, PASMA ŚWIETLNE

KONTAKT MERYTORYCZNY WARSZAWA

Kierownik Zakładu Inżynierii Elementów Budowlanych

mgr inż. Marzena Jakimowicz

Telefon:

(22) 566 43 35
605604467

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

KONTAKT MERYTORYCZNY WARSZAWA

Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych

dr inż. Ołeksij Kopyłow

Telefon:

(22) 566 41 67

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

KONTAKT MERYTORYCZNY POZNAŃ

mgr inż. Maciej Murkowski

Telefon:

(61) 853 76 29 wew.144
605 601 118

Adres:

ul. S. Taczaka 12
61-819 Poznań

SEKRETARIAT

Telefon:

(22) 566 42 60

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

 

Instytut Techniki Budowlanej jest Jednostką Notyfikowaną nr 1488 do realizacji zadań określonych w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011, także dla okien i drzwi zewnętrznych, okien dachowych - objętych normą wyrobu PN-EN 14351-1+A2:2016; świetlików punktowych z tworzyw sztucznych objętych normą PN-EN 1873:2009 i podnoszonych ciągłych naświetli z tworzywa (pasm świetlnych) objętych normą PN-EN 14963:2006.


Badamy:

  • drzwi zewnętrzne i wewnętrzne (łącznie z odpornością na włamanie - klasy od RC1 do RC6) oraz ościeżnice
  • drzwi przesuwne i obrotowe z napędem i napędy do drzwi (łącznie z bezpieczeństwem)
  • drzwi w wyjściach i na drogach ewakuacyjnych (łącznie z odpornością na włamanie - klasy od RC1 do RC6)
  • okna i drzwi balkonowe (łącznie z odpornością na włamanie - klasy od RC1 do RC6)
  • świetliki, pasma świetlne, okna dachowe, wyłazy
  • bramy garażowe, handlowe i przemysłowe uruchamiane ręcznie i elektromechanicznie
  • żaluzje, rolety, markizy, zasłony zewnętrzne i wewnętrzne (łącznie z odpornością na włamanie).

 

W pełnym zakresie do oznakowania CE lub B.

Stolarkę wewnętrzną i zewnętrzną badamy w zakresie działania klimatów - klasyfikacja do normy PN-EN 12219:2002. Dodatkowo prowadzimy badania dla drzwi przeznaczonych do budownictwa pasywnego  z uwzględnieniem  kryteriów certyfikacji w krajach Unii Europejskiej.


Prowadzimy badania stacjonarnie w laboratorium, badania obiektowe (poligonowe) oraz badania w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.


W celu przeprowadzenia badań prosimy o wypełnienie wniosku: lub przesłanie mailowego zapytania ofertowego: przegrody@itb.pl