ELEWACJE, ŚCIANY OSŁONOWE

KONTAKT MERYTORYCZNY

Kierownik Zakładu Inżynierii Elementów Budowlanych

mgr inż. Marzena Jakimowicz

Telefon:

(22) 566 43 35
605604467

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

KONTAKT MERYTORYCZNY

Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych

dr inż. Ołeksij Kopyłow

Telefon:

(22) 566 41 67

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

SEKRETARIAT

Telefon:

(22) 566 42 60

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

 

Instytut Techniki Budowlanej jest Jednostką Notyfikowaną nr 1488 do realizacji zadań określonych w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011, także dla ścian osłonowych objętych normą wyrobu PN-EN 13830:2005.


Badamy:

  • przepuszczalność powietrza
  • wodoszczelność (statyczną)
  • odporność na obciążenie wiatrem
  • odporność na uderzenie - bezpieczeństwo użytkowania
  • odporność na obciążenia użytkowe - siła pozioma i ciężar własny
  • wodoszczelność pod dynamicznym ciśnieniem powietrza  i natryskiem wodnym
  • odporność na włamanie (klasy od RC1 do RC6)

 

oraz niestandardowe właściwości wynikające z wymagań technicznych obiektu / wymagań projektowych.


Prowadzimy badania stacjonarnie w laboratorium, badania obiektowe (poligonowe) oraz badania w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.


W celu przeprowadzenia badań prosimy o wypełnienie wniosku lub przesłanie mailowego zapytania ofertowego: przegrody@itb.pl