FIZYKA CIEPLNA, IZOLACJE TERMICZNE

KONTAKT MERYTORYCZNY

Telefon:

(22) 566 42 69

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

KONTAKT MERYTORYCZNY: KATOWICE

Telefon:

(32) 730 29 52

Adres:

al. W. Korfantego 191
40-153 Katowice

SEKRETARIAT

Telefon:

(22) 566 42 76
(22) 566 41 33

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

 

Badamy:

 • materiały i wyroby budowlane do izolacji cieplnej
 • okna, drzwi, okna dachowe, świetliki, wyłazy, bramy, szyby zespolone
 • płyty warstwowe
 • mury i elementy murowe, zaprawy murarskie
 • ściany osłonowe metalowo-szklane
 • nawiewniki powietrza.

W laboratorium w Katowicach:

 • systemy rur preizolowanych
 • wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych w tym wyroby z: EPS, XPS, PUR/PIR, MW, FEF, CG, CS, PEF, PF.

Określamy m.in.:

 • przewodność cieplną i opór cieplny materiałów i wyrobów do izolacji cieplnej
 • opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła (metodą symulacji komputerowej przepływu ciepła lub na stanowisku badawczym)
 • charakterystyki związane z transportem pary wodnej, absorpcję pary wodnej przy długotrwałej dyfuzji przez wyroby do izolacji cieplnej np. stropodachów i tarasów o odwróconym układzie warstw izolacji cieplnej i wodochronnej oraz ścian fundamentów
 • wilgotność, absorpcję i desorpcję wilgoci, nasiąkliwość
 • odporność na zamrażanie i odmrażanie
 • cechy wymiarowe, stabilność wymiarową w stałych określonych lub laboratoryjnych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych
 • zachowanie wyrobów do izolacji cieplnej przy ściskaniu, zginaniu, punktowym obciążeniu, wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
 • wodoszczelność i przepuszczalność powietrza wyrobów oraz charakterystyki przepływowe nawiewników powietrza
 • emisyjność powłok na powierzchni szyb.