FIZYKA CIEPLNA, MATERIAŁY DO IZOLACJI TERMICZNYCH

KONTAKT MERYTORYCZNY

Telefon:

(22) 566 42 69

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

SEKRETARIAT

Telefon:

(22) 566 42 76
(22) 566 41 33

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Przeprowadzamy ekspertyzy w zakresie:

  • oceny efektywności energetycznej budynków
  • kryteriów oceny wyrobów termoizolacyjnych
  • właściwości  techniczno-użytkowych wyrobów
  • właściwości cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych, pomieszczeń i budynków
  • oceny stanu technicznego instalacji grzewczych, chłodzących, wentylacji i klimatyzacji
  • oceny prawidłowości rozwiązań projektowych instalacji w obiektach
  • przyczyn występowania zagrzybień na powierzchniach
  • obliczeń cieplnych okien, drzwi, przegród.