GNB-CPR

Grupa Jednostek Notyfikowanych do rozporządzenia 305/2011 (GNB-CPR) złożona jest ze wszystkich jednostek autoryzowanych przez swe państwa członkowskie do wykonywania zadań z zakresu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych w ramach powyższego rozporządzenia.

Na mocy artykułu 55 rozporządzenia CPR „Komisja zapewnia wprowadzenie i właściwe funkcjonowanie odpowiedniej koordynacji i współpracy między jednostkami notyfikowanymi (...) w formie grupy jednostek notyfikowanych. Państwa członkowskie zapewniają, by notyfikowane przez nie jednostki uczestniczyły w pracach tej grupy, bezpośrednio lub przez wyznaczonych przedstawicieli, lub zapewniają, by przedstawiciele jednostek notyfikowanych zostali o nich poinformowani.”

Podstawowym celem działania GNB-CPR jest wypracowanie spójnych zasad postępowania jednostek notyfikowanych w ramach prowadzonej działalności certyfikacyjnej i badawczej.


W skali europejskiej współpraca jednostek notyfikowanych odbywa się na dwóch poziomach organizacyjnych:

 • W Grupie Doradczej (AG GNB-CPR) złożonej z krajowych przedstawicieli państw członkowskich i rozpatrującej kwestie o charakterze podstawowym dla działania jednostek notyfikowanych. Jej najważniejszym zadaniem jest koordynacja współdziałania Jednostek Notyfikowanych z Komisją Europejska i państwami członkowskimi.
 • W Grupach Sektorowych złożonych ze specjalistów jednostek dokonujących oceny i weryfikacji właściwości użytkowych określonych grup wyrobów.

Zasady członkostwa i działania GNB-CPR regulują poniższe dokumenty:

NB-CPR IR1 r3 - Membership of GNB-CPR

NB-CPR IR2 r4 - Terms of Reference for the GNB Advisory Group

NB-CPR IR3 r5 - Terms of Reference for Sector Groups


Grupy Sektorowe zorganizowane są według grup wyrobów budowlanych i obejmują:

 • SG 01 - Wyroby wykończeniowe
 • SG 02 - Cement, kruszywa, zaprawy i pozostałe wyroby związane z betonem
 • SG 03 - Kominy i przewody dymowe
 • SG 04 - Urządzenia ruchu drogowego
 • SG 05 - Okładziny
 • SG 06 - Drzwi i okna
 • SG 07 - Stałe urządzenia gaśnicze
 • SG 08 - Zakotwienia
 • SG 09 - Szkło
 • SG 10 - Wyroby murowe
 • SG 11 - Membrany i geotekstylia
 • SG 12 - Rury i zbiorniki
 • SG 13 - Prefabrykaty betonowe
 • SG 14 - Stal zbrojeniowa i sprężająca
 • SG 15 - Wyroby do budowy dróg
 • SG 16 - Łożyska konstrukcyjne
 • SG 17 - Metalowe wyroby konstrukcyjne
 • SG 18 - Wyroby konstrukcyjne z drewna
 • SG 19 - Wyroby do izolacji cieplnej
 • SG 20 - Płyty drewnopochodne
 • SG 21 - Zestawy budowlane.
 • SG 22 - Kable

W ramach Grupy Jednostek Notyfikowanych funkcjonują też dwie grupy o horyzontalnym zakresie działania:

 • SH 01 - Substancje niebezpieczne
 • SH 02 - Zagadnienia pożarowe

Uzgodnienia wypracowane na forum GNB-CPR publikowane są w formie stanowisk (Position Papers) oraz w formie bazy pytań i odpowiedzi - GuidanceBase.

Wykaz opublikowanych stanowisk znajduje się w poniższym dokumencie:

NB-CPR M03 - STATE OF PLAY ON POSITION AND OTHER PAPERS OF THE GNB-CPR 2022 12 15

UWAGA: Opis rodzajów stanowisk oraz zasady ich stosowania określone są w dokumencie NB-CPR 15-660r6 - Application of guidance from GNB-CPR.

Poniżej publikujemy zatwierdzone stanowiska Grupy Doradczej GNB-CPR:

NB-CPR 13-567r8 What FPC certification means at AVCP system 2+

NB-CPR 14-594r5 Use of facilities outside the laboratory of the NB

NB-CPR 14-612r7 Issuance of certificates under CPR

NB-CPR 15-639r3 Sampling in systems 1 and 1+

NB-CPR 15-660r6 Application of guidance from GNB-CPR

NB-CPR 16-683r2 Communication between NBs and Market Surveillance authorities

NB-CPR 16-684r3 Surveillance frequencies

NB-CPR 16-695r6 - Position Paper - Informative - Conversion of ETAGs into EADs

NB-CPR 16-710r1 Position Paper - Definition of scope of certificates to EN 16034

NB-CPR 17-722r8 General guidance  on AVCP

NB-CPR 17-724r4 Position Paper - The role of Notified Bodies in relation to structural components

NB-CPR 17-743r4 Basic conditions for NBs in relation to rebranding and subcontract manufacture

NB-CPR 17-744r2 Subcontracting of NB tasks

NB-CPR 18-775r1 Definitions and terminology of GNB guidance

NB-CPR 19-792r5 - Use of historical assessment data

NB-CPR 19-793r4 - Coverage of harmonised standards

NB-CPR 19-813r1 - Position paper - REBRANDING

NB-CPR 20-836r1 - Interlaboratory comparisons for NBs

NB-CPR 20-852r3 - Maintaining certificates during the COVID 19