INSTRUKCJE, WYTYCZNE, PORADNIKI

INSTRUKCJE, WYTYCZNE, PORADNIKI – seria wydawnicza Instytutu Techniki Budowlanej.
Wydawane od blisko sześćdziesięciu lat, zawierają zasady projektowania, metody obliczeń, diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania obiektów budowlanych w dziedzinach:

 • Bezpieczeństwo pożarowe budynków
 • Budownictwo na terenach górniczych
 • Budownictwo wielkopłytowe
 • Fizyka cieplna i ochrona środowiska
 • Instalacje elektryczne
 • Instalacje sanitarne
 • Konstrukcje i elementy budowlane
 • Mechanika gruntów. Fundamentowanie
 • Ochrona przed hałasem i drganiami
 • Zabezpieczenia i izolacje

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki przeznaczone są dla projektantów, wykonawców i użytkowników.


Wybrane książki wydane w serii Instrukcje, Wytyczne, Poradniki (pełna lista dostępna na www.itb.pl/biblioteka.html):

 1. Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych i murowych. L. Runkiewicz, J. Sieczkowski (468/2023)

 2. Dobór kabli elektrycznych do zastosowań w budynkach z uwagi na wymagania dotyczące reakcji na ogień. K. Kaczorek-Chrobak, A. Kolbrecki, A. Borowy (501/2022)

 3. Ocena wytrzymałości betonu w konstrukcjach na podstawie badań sklerometrycznych. L. Runkiewicz, J. Sieczkowski (503/2022)

 4. Ocena przydatności terenów górniczych i pogórniczych do zabudowy. M. Kawulok (487/2022)

 5. Ocena bezpieczeństwa istniejących konstrukcji żelbetowych. L. Runkiewicz, J. Sieczkowski (500/2022)

 6. Elewacje wentylowane. Diagnostyka stanu technicznego. L. Runkiewicz, O. Kopyłow, J. Sieczkowski (502/2021)

 7. Diagnozowanie budynków zlokalizowanych na terenach górniczych. M. Kawulok (380/2021)

 8. Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury (282/2020)

 9. Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych. J. Bobrowicz, P. Lis (414/2020)

 10. Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów. W. Kotlicki, S. Łukasik, T. Godlewski, W. Bogusz (376/2020)

 11. Odporność na poślizg posadzek w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. E. Sudoł (498/2018)

 12. Odbiór lokali mieszkalnych i użytkowych. O. Kopyłow, J. Sieczkowski (497/2019)

 13. Diagnozowanie techniczne budynków wzniesionych w technologiach uprzemysłowionych. Systemy wielkopłytowe. J. Szulc (496/2018)

 14. Instalacje elektryczne na terenie budowy. R. Lenartowicz (456/2018)

 15. Ocena stanu technicznego kablobetonowych dźwigarów dachowych. L. Runkiewicz (353/2018)

 16. Ocena stanu technicznego eksploatowanych strunobetonowych dźwigarów dachowych (367/2017)

 17. Wykorzystanie wód deszczowych w budownictwie (495/2016)

 18. Metody obliczania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami w budynku według PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002 (406/2016)

 19. Metody określania sztywności gruntów w badaniach geotechnicznych (494/2015)

 20. Projektowanie instalacji kanalizacji deszczowej (489/2015)

 21. Systemy wentylacji pożarowej garaży. Projektowanie, ocena, odbiór (493/2015)

 22. Właściwości  dźwiękoizolacyjne ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego (448/2015)

 23. Wyroby hydroizolacyjne z tworzyw sztucznych i kauczuku stosowane w częściach podziemnych budynków i budowli ujęte w normie PN-EN 13967:2012 (483/2015)

 24. Instalacje elektryczne w budynkach. Instalacje montowane w podłożu i na podłożu palnym (492/2014)

 25. Obliczenia charakterystyki energetycznej budynków uwzględniającej wpływ cieplnych właściwości wyrobów budowlanych (472/2014)

 26. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (491/2014)

 27. Projektowanie systemów wentylacji pożarowej sieci metra (490/2014)

 28. Badania odbiorcze i eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV w budynkach (486/2013)

 29. Elementy konstrukcyjne ze szkła budowlanego (488/2013)

 30. Ocena stanu technicznego budynków murowanych na terenach górniczych (485/2013)

 31. Projektowanie żelbetowych budynków szkieletowych w celu ograniczenia ryzyka katastrofy postępującej (481/2013)

 32. Wpływ łączników zbrojenia z izolacją na właściwości cieplne połączeń konstrukcyjnych. Metodyka oceny z przykładami (482/2013)

 33. Współpraca węzłów ciepłowniczych z odnawialnymi źródłami energii (484/2013)

 34. Izolacje wodochronne tarasów i balkonów. Projektowanie i wykonywanie (477/2012)

 35. Lekkie nienośne przegrody budowlane. Wymagania i cechy wytrzymałościowe (470/2012)

 36. Naprawa i ochrona konstrukcji żelbetowych (479/2012)

 37. Ochrona odgromowa budynków i obiektów budowlanych (478/2012)

 38. Okna i drzwi zewnętrzne. Wymagania, klasyfikacja i zakres stosowania (480/2012)

 39. Projektowanie i wykonywanie stropodachów o odwróconym układzie warstw (471/2012)

 40. Projektowanie prefabrykowanych konstrukcji zespolonych z uwzględnieniem podatności styku i elementów podporowych (476/2012)

 41. Równoważenie hydrauliczne obiegów grzejnych i chłodzących (475/2012)

 42. Elastyczne wodochronne wyroby podkładowe. Komentarz do norm PN-EN 13859-1:2010 i 13859-2:2010 (465/2011)

 43. Ocena stanu wilgotnościowego przegród budowlanych z uwzględnieniem kondensacji pary wodnej (469/2011)

 44. Właściwości dźwiękoizolacyjne stropów oraz zasady doboru podłóg z uwagi na izolacyjność od dźwięków uderzeniowych stropów masywnych (463/2011)

 45. Badania gruntów i kontrola jakości wykonanych z nich przesłon izolacyjnych na składowiskach odpadów (411/2010)

 46. Dobór i mocowanie okuć budowlanych do drzwi i okien o podwyższonej odporności na włamanie (458/2010)

 47. Wolno stojące kominy żelbetowe. Obliczanie i projektowanie według norm PN-EN (459/2010)

 48. Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku (338/2008)

 49. Projektowanie konstrukcji oporowych, stromych skarp i nasypów z gruntu zbrojonego geosyntetykami (429/2008)

 50. Projektowanie budynków na terenach górniczych (416/2006)