LABORATORIUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

MATERIAŁY I WYROBY WYKOŃCZENIOWE

 • tynki (zewnętrzne i wewnętrzne), masy i zaprawy tynkarskie
 • wyroby i powłoki malarskie oraz lakierowe
 • kleje (cementowe, dyspersyjne, na bazie żywic reaktywnych, rozpuszczalnikowe, hybrydowe, poliuretanowe), masy i zaprawy klejące
 • układy ocieplania ścian i wyroby do ich wykonywania
 • płytki ceramiczne
 • płyty gipsowe i gipsowo-kartonowe
 • sufity napinane
 • materiały okładzinowe z tworzyw sztucznych oraz na spoiwach mineralnych
 • podłogi i posadzki
 • podkłady podłogowe oraz masy poziomujące
 • wykładziny podłogowe
 • drewno i materiały drewnopochodne
 • wyroby z tworzyw sztucznych i gumy (kształtowniki okienne, parapety, systemy rynnowe i inne)
 • komponenty uszczelnień połączeń stolarki okiennej ze ścianą (piany poliuretanowe, taśmy)
 • kompozyty, m.in. tworzyw sztucznych i cząstek drzewnych, z recyklingu

NAWIERZCHNIE SPORTOWE I REKREACYJNE ORAZ PODŁOGI SPORTOWE


WYROBY DO ZABEZPIECZEŃ WODOCHRONNYCH

 • elastyczne wyroby asfaltowe na osnowie (papy, gonty asfaltowe)
 • wyroby elastyczne z tworzyw sztucznych i kauczuku (folie, tekstylia, taśmy, laminaty, uszczelki)
 • masy i powłoki hydroizolacyjne na bazie asfaltu
 • wyroby i powłoki hydroizolacyjne na bazie tworzyw sztucznych i cementu
 • hydroizolacyjne wyroby stopujące i iniekcyjne
 • dachówki ceramiczne i cementowe
 • kity i masy uszczelniające
 • bariery geosyntetyczne, geotekstylia
 • akcesoria dachowe

MATERIAŁY I POWŁOKI OCHRONNE

 • wyroby impregnacyjne i malarskie
 • powłoki i zaprawy ogniochronne
 • ciekłe kompozycje żywiczne
 • środki iniekcyjne żywiczne i mineralne
 • powłoki ochronne polimerowe, polimerowo-cementowe, bitumiczne, mineralne
 • powłoki metaliczne, anodowe tlenkowe na wyrobach metalowych
 • wyroby i systemy do ochrony oraz napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych
 • domieszki i dodatki do betonu i zaprawy

WYROBY DO OCHRONY PRZED KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ

 • środki ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych
 • środki do zwalczania grzybów pleśniowych i glonów

STĘŻENIE ZARODNIKÓW GRZYBÓW PLEŚNIOWYCH W POWIETRZU

Określane są m.in.:

 • cechy identyfikacyjne, wymiary, właściwości fizykochemiczne
 • właściwości mechaniczne, w tym m.in.:
 1. wytrzymałość na rozciąganie (w temp. od -30°C do +250°C)
 2. wytrzymałość na ściskanie i zginanie
 3. wytrzymałość na oddzieranie i ścinanie
 4. wytrzymałość na rozdzieranie
 5. przyczepność do podłoża
 • właściwości eksploatacyjne i cechy specyficzne do określonych zastosowań, w tym:
 1. wodoszczelność, nasiąkliwość
 2. przepuszczalność pary wodnej, dwutlenku węgla
 3. oporność termiczna, stabilność wymiarów, skurcz, giętkość
 4. odporność na uderzenie oraz na obciążenia statyczne i dynamiczne
 5. odporność na zmęczenie
 6. pełzanie
 7. odporność na grad, na obciążenie wiatrem
 8. parametry impedancyjne powłok
 9. zdolność do uszczelnień iniekcyjnych
 10. wpływ domieszek na właściwości ochronne zapraw i betonów wobec zbrojenia
 11. podatność korozyjna stali zbrojeniowej w betonie
 12. podatność betonów i zapraw na karbonatyzację
 13. zawartość jonów chlorkowych i siarczanowych w wyrobach budowlanych
 14. właściwości przeciwpoślizgowe i opór poślizgu
 15. odporność na ścieranie (w tym udarowe)
 16. odporność na kolce lekkoatletyczne
 17. tarcie, toczenie i odbicie piłki, opór w ruchu obrotowym nawierzchni sportowych
 18. skuteczność oczyszczania ścieków przez oczyszczalnie przydomowe
 19. skuteczność działania środków do zwalczania grzybów i glonów
 20. skuteczność działania środków ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych
 21. skuteczność zabezpieczenia drewna przed grzybami powodującymi siniznę
 • trwałość wyrobów i systemów, w tym:
 1. mrozoodporność
 2. odporność na wpływ warunków atmosferycznych, w tym na działanie UV (środowiska X, Y, Z1, Z2, lampy ksenonowe i fluorescencyjne), wody, zmiennej temperatury
 3. odporność na działanie środowisk agresywnych (środowiska XA1, XA2, XA3)
 4. odporność na działanie asfaltu, oleju, odcieków syntetycznych, wody, alkaliów i innych ciekłych chemikaliów
 5. odporność na działanie mgły solnej oraz atmosfery zawierającej SO2
 6. odporność korozyjna i trwałość powłok na wyrobach metalowych
 7. odporność na grzyby pleśniowe i porastanie glonami

LABORATORIUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Kierownik

dr inż. Ewa Sudoł

Telefon:

(22) 579 64 92
(22) 579 62 38

(22) 566 44 09

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa