NAWIERZCHNIE SPORTOWE

KONTAKT MERYTORYCZNY

nawierzchnie zewnętrzne

mgr inż. Cezary Strąk

Telefon:

(22) 566 44 08

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

SEKRETARIAT

Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych

Telefon:

(22) 566 44 09

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

 

Laboratorium Materiałów Budowlanych oferuje kompleksowe badania nawierzchni sportowych wewnętrznych i zewnętrznych. Prowadzimy badania laboratoryjne i obiektowe.

Wykonujemy badania:

 • podłóg sportowych wg EN 14904
 • nawierzchni poliuretanowych wg EN 14877
 • darni syntetycznych wg EN 15330-1
 • nawierzchni placów zabaw wg PN-EN 1177

 

w tym badania:

 • laboratoryjne systemów wprowadzanych do obrotu:
  - potwierdzajace zgodność z wymaganiami norm
  - na potrzeby Krajowych Ocen Technicznych
 • powykonawcze (in situ) w obiektach sportowych i rekreacyjnych (halach sportowych, salach gimnastycznych i fitness, boiskach zewnętrznych, obiektach lekkoatletycznych, w tym bieżniach):
  - weryfikujące zgodność z STWiOR lub inną specyfikacją
  - dla uzyskania ceryfikatu PZLA (obiekty każdej kategorii) – posiadamy od kilku lat stosowne uprawnienia nadane przez PZLA
  - na potrzeby ocen i ekspertyz.

 

Określamy:

 • amortyzację uderzenia
 • odkształcenie pionowe
 • tarcie (poślizg)
 • ścieralność
 • zachowanie piłki odbitej pionowo
 • odporność na obciążenie toczne
 • odporność na uderzenie i wgniecenie
 • połysk i współczynnik odbicia zwierciadlanego
 • przyczepność do podłoża
 • równość
 • przepuszczalność wody
 • właściwości przy rozciąganiu – wytrzymałość i wydłużenie
 • odporność na kolce
 • odporność na cykle hydrotermiczne
 • odporność na działanie światła UV
 • mrozoodporność
 • zmianę barwy.

 

W Zespole Laboratoriów Badawczych ITB prowadzone są ponadto badania nawierzchni sportowych w zakresie:

 • reakcji na ogień (Laboratorium Badań Ogniowych)
 • emisji formaldehydu i zawartości pentahlorofenolu (Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska)
 • zawartości metali ciężkich (Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska).

Zespół Laboratoriów Badawczych ITB posiada od przeszło 10 lat akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (nr akredytacji AB 023) na badania nawierzchni sportowych.


Poza badaniami wykonujemy także opinie i ekspertyzy, w tym ekspertyzy sądowe.


Realizujemy prace na rzecz:

 • producentów,
 • wykonawców,
 • gmin i urzędów,
 • sądów.

Instytut Techniki Budowlanej jest Jednotką Notyfikowaną nr 1488 do realizacji zadań określonych w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011, także dla nawierzchni sportowych.