NAWIERZCHNIE SPORTOWE

KONTAKT MERYTORYCZNY

nawierzchnie wewnętrzne

Telefon:

(22) 566 44 09

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

SEKRETARIAT

Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych

Telefon:

(22) 566 44 09

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

KONTAKT MERYTORYCZNY

nawierzchnie zewnętrzne

mgr inż. Cezary Strąk

Telefon:

(22) 566 44 08

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Przeprowadzamy ekspertyzy w zakresie:

  • oceny stanu technicznego
  • prawidłowości ułożenia
  • zgodności wykonania z dokumentacją techniczną.