OBIEKTY POSADOWIONE NA TERENACH EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

KONTAKT MERYTORYCZNY


dr inż. Leszek Słowik

Telefon:

(32) 730 29 64

Adres:

al. W. Korfantego 191
40-153 Katowice

SEKRETARIAT

Telefon:

(32) 730 29 25
(32) 730 29 90

Adres:

al. W. Korfantego 191
40-153 Katowice

Przeprowadzamy ekspertyzy w zakresie:

  • oceny stanu technicznego budynków
  • deformacji terenu w związku z prowadzoną eksploatacją górniczą
  • monitoringu zachowania budynków i budowli w związku z prowadzoną eksploatacją górniczą
  • prawidłowości rozwiązań technicznych
  • oceny skutków oddziaływania wstrząsów górniczych na obiekty powierzchniowe.