OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA

KONTAKT MERYTORYCZNY

Telefon:

(22) 579 63 18

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

SEKRETARIAT

Telefon:

(22) 566 42 76
(22) 566 41 33

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Przeprowadzamy ekspertyzy w zakresie:

  • oceny zanieczyszczeń powietrza w budynkach
  • oceny zanieczyszczeń powietrza pyłami i włóknami azbestowymi
  • klasy czystości powietrza i emisji z materiałów budowlanych
  • zawartości substancji niebezpiecznych w wyrobach
  • kontroli wyrobów zawierających azbest w obiektach budowlanych.