OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

KONTAKT MERYTORYCZNY

Telefon:

(22) 566 43 51

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

SEKRETARIAT

Telefon:

(22) 566 42 76
(22) 566 41 33

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

 

Badamy:

 • małe oczyszczalnie ścieków.

Prowadzimy badania:

 • właściwości użytkowych małych oczyszczalni ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50, które zostały objęte wymaganiami norm zharmonizowanych serii PN-EN 12566, przy czym badania dotyczą następujących grup wyrobów budowlanych:
  Część 1*: Prefabrykowane osadniki gnilne
  Część 3*: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu z elementów prefabrykowanych
  Część 4*: Osadniki gnilne składane na miejscu z elementów prefabrykowanych
  Część 6:  Prefabrykowane urządzenia do dalszego oczyszczania po osadnikach gnilnych
  Część 7:  Prefabrykowane urządzenia do oczyszczania trzeciego stopnia
  *) Badania w zakresie akredytacji i notyfikacji.