PIONOWE ZNAKI DROGOWE, SŁUPKI PRZESZKODOWE, EKRANY AKUSTYCZNE

KONTAKT MERYTORYCZNY

Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych

mgr inż. Marzena Jakimowicz

Telefon:

(22) 56 64 335
605 604 467

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

KONTAKT MERYTORYCZNY

Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych

mgr inż. Jacek Kosieradzki

Telefon:

(22) 56 64 259

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

KONTAKT MERYTORYCZNY

Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych

mgr inż. Agnieszka Gorycka

Telefon:

(22) 56 64 221

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

 

Instytut Techniki Budowlanej jest Jednostką Notyfikowaną nr 1488 do realizacji zadań określonych w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011, także ekranów przeciwolśnieniowych objętych normą PN-EN 12676-1:2000/A1:2003 i dla drogowych urządzeń przeciwhałasowych (ekranów akustycznych) objętych normą PN-EN 14388.


Badamy  / obliczamy:

  • wytrzymałość w zakresie obciążenia ciężarem własnym,
  • wytrzymałość w zakresie obciążenia wiatrem,
  • wytrzymałość w zakresie odporności na dynamiczne odśnieżanie,
  • wytrzymałość w zakresie odporności na uderzenie kamieniem,
  • wytrzymałość w zakresie bezpieczeństwa użytkowania - Impact test (45 kg i 400 kg),
  • charakterystyki optyczne, w tym chromatyczność w świetle dziennym i współczynnik luminancji oraz współczynnik odblasku,
  • izolacyjność akustyczną,

Prowadzimy badania do CE.


Dodatkowo prowadzimy obliczenia numeryczne przedmiotowych wyrobów w zakresie statyki do zastosowań objętych specyfikacjami technicznymi (normami zharmonizowanymi) oraz zastosowań wykraczających poza zakres norm wyrobu.


W celu przeprowadzenia badań prosimy o wypełnienie wniosku lub przesłanie mailowego zapytania ofertowego: przegrody@itb.pl