POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport w Instytucie Techniki Budowlanej określa:

  • Uchwała nr 8/6/2023 Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 23 marca 2023 r. określająca regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport w Instytucie Techniki Budowlanej
  • Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport w ITB - Załącznik do Uchwały nr 8/6/2023 Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 23 marca 2023 r.
  • Zarządzenie nr 47 Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 24 października 2019 r.