POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA

 

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport w Instytucie Techniki Budowlanej określa:

- Uchwała nr 4/3/2022 Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 23 czerwca 2022 r.

- Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport w Instytucie Techniki Budowlanej

- Zarządzenie nr 47 Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 24 października 2019 r.