PROJEKTOWANIE WEDŁUG EUROKODÓW

PROJEKTOWANIE WEDŁUG EUROKODÓW – seria wydawnicza Instytutu Techniki Budowlanej.

Eurokody stanowią zestaw norm europejskich dotyczących projektowania konstrukcji budowlanych. Zostały opracowane, aby służyć jako dokumenty odniesienia do wskazania zgodności budynków i budowli z wymaganiami podstawowymi zawartymi w dyrektywie 89/106/EWG dotyczącej wyrobów budowlanych oraz w ustawie Prawo budowlane.

Celem serii jest przybliżenie inżynierowi wymagań i metod obliczeniowych zawartych w Eurokodach. Istotą serii nie jest dublowanie informacji zamieszczonych w Eurokodach, ale przedstawienie komentarzy do poszczególnych postanowień oraz zilustrowanie ich przykładami obliczeniowymi. Poradniki przeznaczone są dla osób zajmujących się projektowaniem konstrukcji budowlanych, mogą też służyć pomocą w procesie dydaktycznym na kierunkach budowlanych w szkolnictwie technicznym.

Książki wydane w serii Projektowanie według Eurokodów.

 1. Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 2. G. Woźniak, P. Turkowski, wyd. 2023
 2. Zasady projektowania silosów żelbetowych i sprężonych według Eurokodów. P. Lewiński, wyd. 2020
 3. Zasady projektowania żelbetowych i sprężonych zbiorników na ciecze według Eurokodów. P. Lewiński, wyd. 2020
 4. Projektowanie konstrukcji murowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 6. P. Turkowski, P. Roszkowski, P. Sulik, wyd. 2016
 5. Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 3. P. Turkowski, P. Sulik, wyd. 2015
 6. Projektowanie konstrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 5. G. Woźniak, P. Roszkowski, wyd. 2014
 7. Zasady ustalania obciążeń i sprawdzania stanów granicznych budynków lokalizowanych na terenach górniczych w nawiązaniu do Eurokodów. A. Cholewicki, M. Kawulok, Z. Lipski, J. Szulc, wyd. 2012
 8. Projektowanie konstrukcji murowych niezbrojonych według Eurokodu 6. Przykłady obliczeń. W. Chruściel, P. Sulik, wyd. 2012
 9. Oddziaływania klimatyczne na konstrukcje budowlane według Eurokodu 1. Komentarze z przykładami obliczeń. J. Żurański, M. Gaczek, wyd. 2011
 10. Zasady projektowania zbiorników żelbetowych na ciecze z uwzględnieniem wymagań Eurokodu 2. Przykłady obliczeń. P. Lewiński, wyd. 2011
 11. Wymiarowanie przekrojów elementów z betonu zginanych z udziałem siły osiowej według Eurokodu 2. Przykłady obliczeń. M. Lechman, wyd. 2011
 12. Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7. Poradnik. L. Wysokiński, W. Kotlicki, T. Godlewski, wyd. 2011
 13. Zasady projektowania geotechnicznego w nawiązaniu do Eurokodu 7 z zastosowaniem programów numerycznych. M. Świeca, wyd. 2011