RADA PROGRAMOWA WYDAWNICTW I KOMITETY REDAKCYJNE ITB

W Instytucie Techniki Budowlanej działają trzy Komitety Redakcyjne czuwające nad najwyższym poziomem publikacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Instytucie.

 

RADA PROGRAMOWA WYDAWNICTW ITB
Przewodniczący:  dr hab. inż. JADWIGA FANGRAT, prof. instytutu
Sekretarz:  inż. MAREK GĘBARZEWSKI (m.gebarzewski@itb.pl, tel.: (22) 56-64-238, (22) 843-35-19)
Członkowie:
prof. dr hab. inż. LECH CZARNECKI, dr h.c.
mgr inż. JAN SIECZKOWSKI
dr hab. inż.  JACEK SZER, prof. uczelni
dr hab. inż. WOJCIECH WĘGRZYŃSKI, prof. instytutu
dr inż. MICHAŁ WÓJTOWICZ

 

KOMITET REDAKCYJNY wydawnictwa "PRACE NAUKOWE"
Redaktor naczelny:  prof. dr hab. inż. LECH CZARNECKI, dr h.c.
Zastępcy redaktora naczelnego:
prof. dr inż. LESŁAW BRUNARSKI
dr hab. inż. JADWIGA FANGRAT, prof. instytutu
Sekretarz:  dr MICHAŁ GAJOWNIK (m.gajownik@itb.pl, tel.: (22) 56-64-125)
Członkowie:
dr hab. inż. PAWEŁ LEWIŃSKI, prof. instytutu
mgr inż. JAN SIECZKOWSKI
dr inż. EWA SZEWCZAK
dr inż. SEBASTIAN WALL

 

KOMITET REDAKCYJNY wydawnictw "INSTRUKCJE, WYTYCZNE, PORADNIKI",
"WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH", "PROJEKTOWANIE WEDŁUG EUROKODÓW"

Redaktor naczelny:  dr hab. inż. JADWIGA FANGRAT, prof. instytutu
Zastępcy redaktora naczelnego: 
dr inż. JAN BOBROWICZ
dr hab. inż. TOMASZ GODLEWSKI, prof. instytutu
Sekretarz:  mgr DANUTA SZCZEPAŃSKA (d.szczepanska@itb.pl, tel.: (22) 56-64-188)
Członkowie:
dr hab. inż. BARBARA FRANCKE
dr inż. OŁEKSIJ KOPYŁOW
mgr inż. JAN SIECZKOWSKI
dr inż. JAROSŁAW SZULC