ŚCIANY DZIAŁOWE

KONTAKT MERYTORYCZNY

Kierownik Zakładu Inżynierii Elementów Budowlanych

mgr inż. Marzena Jakimowicz

Telefon:

(22) 56 64 335
605 604 467

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

KONTAKT MERYTORYCZNY

Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych

mgr inż. Jacek Kosieradzki

Telefon:

(22) 56 64 259

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

KONTAKT MERYTORYCZNY

Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych

mgr inż. Agnieszka Gorycka

Telefon:

(22) 56 64 221

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

SEKRETARIAT

Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych

Telefon:

(22) 56 64 260

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

 

Badamy:

  • odporność na uderzenie w zakresie trwałości i przydatności użytkowej
  • odporność na uderzenie w zakresie bezpieczeństwa użytkowania
  • odporność na obciążenia użytkowe - siła pozioma
  • odporność na włamanie - zgodnie z zamierzonym zastosowaniem

 

oraz przeprowadzamy obliczenia numeryczne w zakresie różnicy ciśnień - zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.


Prowadzimy badania stacjonarnie w laboratorium, badania obiektowe (poligonowe).


W celu przeprowadzenia badań prosimy o wypełnienie wniosku lub przesłanie mailowego zapytania ofertowego: przegrody@itb.pl