SKŁAD RADY NAUKOWEJ

SKŁAD RADY NAUKOWEJ 
PREZYDIUM RADY NAUKOWEJ KADENCJI 2022 - 2026

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. inż. Andrzej GARBACZ

Zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej

prof. dr hab. inż. dr h.c. Lech CZARNECKI

prof. dr hab. inż. Adam PODHORECKI

Przewodniczący Komisji Rady Naukowej

prof. dr hab. inż. Ewa BŁAZIK-BOROWA       Komisja ds. Działalności Naukowo-Badawczej (Komisja I)

dr hab. inż. Jacek SZER, prof. PŁ                          Komisja ds. Organizacji i Gospodarki Instytutu (Komisja II)

prof. dr hab. inż. dr h.c. Kazimierz FURTAK   Komisja ds. Stopni i Awansów Naukowych (Komisja III)

Sekretarz Rady Naukowej

dr hab. inż. Jadwiga FANGRAT, prof. ITB

CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ

Członkowie Rady Naukowej powołani przez ministra nadzorującego

mgr Paweł BABIJ

dr inż. arch.  Adam BARYŁKA

prof. dr hab. inż. Ewa BŁAZIK-BOROWA

mgr Dorota CABAŃSKA

prof. dr hab. inż. Jan DEJA

prof. dr hab. inż. dr h.c. Kazimierz FURTAK

prof. dr hab. inż. Andrzej GARBACZ

prof. dr hab. inż. Dariusz GAWIN

mgr inż. Tomasz GUTOWSKI

prof. dr hab. inż. Maria KASZYŃSKA

prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI

mgr inż. Janusz KOMURKIEWICZ

mgr inż. Tomasz KOZŁOWSKI

dr inż. Jacek MICHALAK

prof. dr hab. inż. Adam PODHORECKI

dr hab. inż. Barbara RYMSZA, prof. IBDiM

prof. dr hab. inż. Adam STOLARSKI

prof. dr hab. inż. Andrzej SZARATA

dr hab. inż. Jacek SZER, prof. PŁ

mgr inż. Ryszard TRYKOSKO

Członkowie Rady Naukowej wybrani spośród pracowników Instytutu Techniki Budowlanej w kadencji 2022-2026

dr inż. Jan BOBROWICZ

prof. dr inż. Lesław BRUNARSKI

prof. dr hab. inż. dr h.c. Lech CZARNECKI

dr hab. inż. Jadwiga FANGRAT, prof. ITB

dr hab. inż. Tomasz GODLEWSKI, prof. ITB

mgr inż. Anna GOLJAN

dr inż. Ołeksij KOPYŁOW

dr Mateusz KOZICKI

dr inż. Krzysztof KUCZYŃSKI

dr hab. inż. Marek LECHMAN, prof. ITB

dr hab. inż. Paweł LEWIŃSKI, prof. ITB

mgr inż. Maciej MURKOWSKI

dr hab. inż. Michał PIASECKI, prof. ITB

dr hab. inż. Artur PIEKARCZUK, prof. ITB

prof. dr hab. inż. Leonard RUNKIEWICZ

dr inż. Paweł SULIK

dr inż. Ewa SZEWCZAK

dr inż. Sebastian WALL

dr hab. inż. Wojciech WĘGRZYŃSKI, prof. ITB

mgr inż. Małgorzata WSZĘDYRÓWNY-NAST

Przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

prof. dr hab. inż. Leszek RAFALSKI


Zgodnie z posiadanymi przez ITB od 1967 r. uprawnieniami, Rada Naukowa przeprowadza przewody doktorskie i nadaje stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.