SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE

KONTAKT MERYTORYCZNY

Telefon:

(22) 579 61 87
(22) 579 63 18

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

SEKRETARIAT

Telefon:

(22) 566 42 76

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Badamy:

  • zanieczyszczone powietrze w pomieszczeniach budynku
  • emisję i wymywanie z materiałów budowlanych.

Określamy m.in.:

  • emisję lotnych związków organicznych
  • chlorobenzeny
  • chlorek winylu
  • akrylonitryl, 4-kumylofenol
  • bezwodnik maleinowy
  • trudne lotne składniki bitumów i ich pochodnych chlorowych 
  • formaldehyd